Naturgruppen

Når børnene starter i naturgruppen, så starter de samtidig på deres sidste år i børnehaven. Naturgruppens hverdag foregår fortrinsvis ude på vores store markareal også kaldet 'Marken'.

På Marken er der både skurvogne, legetårn, bålplads, gode udfoldelses muligheder og plads til forundring. Vi har faste ugentlige aktiviteter, såsom bålmadsdage og turdage. Derudover har vi længerevarende projekter som børnene vil være fordybet i, over en længere periode eks. vikinge tema og bæredygtighed. Vores aktiviteter er bundet op omkring børnehavens grønne spirer handleplan.

Når vi nærmer os skoletid vil vi fokuserer på opgaver forbundet til det. Vi samarbejder med Kr. Hyllinge skole og vores nabo, Sofiehøj friskole, som vi besøger i forbindelse med 0. klassernes teaterforestilling, SFO besøg og prøveskoledage. Begge skolers 0. klasser inviteres også her til Birken til et fælles arrangement.

Vi tager gerne på ture ud af huset og endvidere samarbejder vi med fritidsfiskerne i Gershøj og en økologiske landmand i nær området.

Alle informationer til forældre og børn bliver hængt op på naturgruppens opslagstavle i mellemgangen. Her hænges planen for ugens aktiviteter op. Daglige hurtige bemærkninger samt en lille opsummering af dagen skrives i indskrivnings mappen.

Vi arbejder tematisk omkring naturen og bruger ofte håndværkbetinget arbejde, men også tegninger og billedkunst til at udvikle børnenes færdigheder, koncentration og evne til at undres omkring et bestemt emne.

Udover læringsdelen, som jo selvfølgelig er en stor del af før-skoleforberedelsen i naturgruppen, bruger vi også naturen og vores markareal som rum til blot at være i, til afslapning, fordybelse og ro. Vi har dejlige ude livs betingelser, men bruger også gerne børnehavens indendørs faciliteter. Vi har fælles arrangementer med hele børnehaven på vores ude areal og deltager ofte i fælles arrangementer omkring højtider: Jul, Fastelavn osv. 

Ydermere har vi fælles dage, hvor hele børnehaven er sammen. Dette foregår mandag og fredag. Fredag er også legetøjs dag. Her må børnene have legetøj med hjemmefra.

Udgangspunktet for at udelivet i naturgruppen bliver en god oplevelse for alle vores børn, er at de er udhvilet, mætte, tørre og varme. Her kan I som forældre hjælpe til med at børnene har det bedste udgangspunkt som muligt.

Alle er velkomne til at rette henvendelse til Helene og Annette i forhold til spørgsmål vedr. naturgruppens dagligdag og i forhold til jeres børns trivsel. Hellere tage kontakt en gang for meget end en gang for lidt.

Vi glæder os til et samarbejde med Jer og Jeres børn.