Om Birken

Velkommen til Birken - en dejlig børnehave midt i naturen. Hos os vægter vi at være meget ude i det fri. Birken er placeret midt i det åbne land, tæt på skov og fjord.

Hos os vægter vi at være meget ude i det fri. Birken er placeret midt i det åbne land, tæt på skov og fjord.

Vi har dejlige store veltilplantede udearealer med 2 spændende legepladser.

Her er masser af plads både ude og inde.

Hos os mødes børnene med anerkendelse, så de føler sig set, hørt og forstået. Vi er en institution, hvor vores primære mål er, at børnene føler sig trygge og trives.

Vi lægger vægt på et godt og tæt samarbejde med Jer forældre.

Naturen er ramme for vores pædagogiske arbejde. Hos os møder børnene de 4 elementer; luft, ild, jord og vand i deres dagligdag. Vi arbejder aktivt med "DE GRØNNE SPIRER", der giver børnene mange spændende, udfordrende og lærerige oplevelser.  Vi har flere arrangementer hvor vi invitere forældrene bl.a. til  vores årlige flag fest.

I vores børnehave har vi stor opmærksomhed på at gøre overgangen fra dagpleje/vuggestue og senere til skole så tryg som mulig. Om dette samarbejder vi primært med Kirke Hyllinge skole og vores nabo skole, Sofiehøj friskole. Desuden har vi hver uge besøg af den lokale dagpleje gruppe, da de har legestue i  nogle af Birkens lokaler.

Friluftsrådets grønne spirerflag uddeles årligt og vejrer på vores legeplads, som symbol på vores arbejde med natur og udeliv.

Links til undersider