Grønne Spirer

Et børnehavebarn skal opleve…

At klatre i træer

At lege i hovedhøjt græs

At hoppe i vandpytter

At falde i vandet

At gå på bare tæer i sne

Lugten af skovbunden

At kravle op et sted, hvor de ikke kan komme ned

At en haletudse bliver til en frø

At spise af naturen

De skal have oplevet at svinge sig i et tov

Høre lærken fløjte

Trille ned ad en bakke

Bygge huler

De skal have smagt på jord og sand

At mudre sig til og blive spulet med vandslange inden de kan komme ind

At spise ude i snevejr

At bade i regnvejr

De skal fiske krabber

Bygge dæmninger i åer

Flyve med drager og kælke

Et børnehavebarn skal møde…

Skovens og havets lyde

Lugten af regn

Liv og død

Utrolige historier fra naturen

Alle vejrtyper og konstatere at alt vejr er godt vejr

Stranden, skoven, heden og engen

Is på vandpytter

Følelsen af at holde en fisk

Et børnehavebarn skal lære…

At bruge en dolk og en sav

At kende nogle få navne på fugle, træer og insekter

Hvor maden kommer fra

Ikke at sparke til en myretue

At kende dyrene omkring os

Børn skal vide at elefanter ikke eksisterer i den danske skov

De skal lære at tænde bål, at holde det i live og at omgå ilden med respekt.

Fødekæden: Fra bær til fugl til ræv

Årstidernes karakter

At lave ting af naturens materialer

Selv at klæde sig fornuftigt på

At holde naturen ren

Et børnehavebarn skal føle…

Nysgerrighed

Tryghed ved naturen

Småkravl i hånden

At vores natur er en naturlig del af hverdagen

Glæden ved at samle

Hvordan det er at overskride sine egne grænser

Flowoplevelser og fordybelse

Sand, jord, mudder og vand

Finde ro ved at ligge og kigge op i himlen

Sidde i et træ og fantasere

De skal have været våde, stukket sig og blevet trætte