Information og dialog

En stor del af samarbejdet mellem forældre og medarbejdere i Møllehuset foregår via den lille snak, vi har til daglig ved aflevering og afhentning af børnene.

I børnehaven har hver stue har et whiteboard ud for stuen, hvor der står aktuelle meddelelser. Der er ligeledes en mappe, der dokumenterer de daglige aktiviteter. Vi hænger også billeddokumentation op i fællesrummet. Vi har nedskrevne aktivitetsplaner for perioder på 5 uger - dem får I som forældre en kopi af, så I er orienteret.

I vuggestuen har vi også en whiteboardtavle til meddelser og beskeder. Den hænger i vuggestuens garderobe. Når vi laver forløb og aktiviteter med børnene, hænger vi små plancher op med billeder og tekst som dokumentation. Vi skriver nyhedsbreve til forældrene. Her i fortæller vi om de temaer, der arbejdes med den pågældende periode

Samtaler

Når et barn får tilbudt en plads i Møllehuset indbyder vi til introduktionssamtale, hvor der er mulighed for at høre nærmere om, hvad der sker i huset, hilse på de pågældende medarbejdere som særligt vil være tilknyttet Jeres barn samt opleve den stue barnet vil være tilknyttet.

Når Jeres barn har været hos i ca. 3 måneder, indbyder vi til en samtale om, hvordan starten i Møllehuset har været.

Derudover er vi altid til rådighed for en aftalt samtale, hvis/når der er behov for at snakke om diverse situationer - enten når forældrene eller medarbejderne oplever det. 

Forældremøde

Vi afholder forældremøde to gange årligt, et om foråret og et om efteråret. På forældremødet i efteråret  er der sædvanligvis valg til områdets bestyrelsen og mødet afholdes derfor i diskriktet. Valg til forældrerådet ligger på forældremødet i foråret i de enkelte institutioner i distriktet. 

Forældreforening

Møllehuset har en aktiv forældreforening, som igennem tiden har sponsoreret højbede til os, som vi dyrker grøntsager i, hvorved vi her følger den proces, det er, at så/plante og opleve at noget gror/vokser, og siden høster vi afgrøderne, for derefter at tilberede og indtage dem i en fælles proces.

Forældreforeningen har ligeledes sponsoreret en træhest til legepladsen samt vores bænk i udeværkstedet og en "brændstofstander" til påfyldning af "brændstof" på vores køretøjer.