Pædagogik og læreplaner

Marte meo er at møde børnene på en anerkenderne og positiv måde, hvor man for fokus på børnene initativer og deraf  bygger videre på børnenes udvikling. Vi arbejder med at fortælle børnene hvad de gerne må i stedet for hvad de ikke må. vuggestuen har i foråret 2015 haft en marte meo terapautstudrende tilknyttet, så hun kan øve sig i sin uddannelse, samtidigt med at personalet kan blive klogere på sig selv og sine handlinger og reflektioner.

Nogen forældre kan opleve det som grænseoverskridende at deres barn skal filmes. Men det filmene bliver brugt til, er at vise der hvor det går godt, så man har fokus på det der virker. samtidigt er det et redskab til personalet, det er nemlig for at personalet bliver endnu skarpere i at reflektere og agerer i deres job.