Sygdomspolitik

Sygdomspolitik

Børns sygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem Hyllebjerget og forældrene. Igennem en åben dialog, og gensidigt respekt, er det et fælles ansvar, at sikre det syge barns behov kommer først. Det er vigtigt, vi har tillid til hinandens dømmekraft.
I Hyllebjerget er det helhedsindtrykket af barnet vi kigger på, og derfor er et sygt barn ikke kun, et barn med feber eller andre synlige sygdomstegn. Derfor ligger vi vægt på at barnet almene trivsel, og det er den almene trivsel, der ligger til grund for, om vi vurderer, at barnet kan følge hverdagen i institutionen. Det er vigtig for os, at børnene har det fysisk og psykisk overskud til at følge hverdagen.
Feber er kun én blandt flere årsager, som vurderes, når det afgøres, om et barn er sygt. Specielt hos vuggestuebørn kan temperaturen svinge meget, idet temperaturreguleringen ikke er fuldt udviklet før 3-4 års alderen. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at feberen er en naturlig del af kroppens immunforsvar, og at det derfor ikke er hensigtsmæssigt at forsøge at slå feberen ned med febernedsættende medicin som fx. Panodil – ligesom vi naturligvis heller ikke må give Panodil og lignende, det er en forældreopgave.
Samtidig er barnets psykiske velbefindende en faktor, der indgår i vurderingen af den almene trivsel. Et utrygt og ulykkeligt barn er ikke nødvendigvis sygt, men det kan godt have et stort behov for en mor eller far. Hvis et barn er usædvanligt træt, har det slet ikke overskud til at følge hverdagen i vuggestuen. Vuggestuens normering er baseret på 14 raske børn – dermed indgår hensynet til de andre børn også i vurderingen. Selvom et barn er sygt, har de øvrige (raske) børn krav på personalets omsorg. Hvis et barn kræver ekstra meget omsorg, bliver der derfor mindre til de andre.
Hyllebjerget anbefaler én feberfri dag, før barnet bliver sendt i institution. Bl.a. fordi vi af erfaring ved, at et ikke helt rask barn, kan nå at smitte andre børn og personale, og så ruller lavinen.

Forældrene bør:
1.Holde syge børn hjemme
2.Respektere personalets vurdering af, om barnet er sygt/smittefarligt, når personalet kontakter forældrene med henblik på at hente barnet hjem
3.Orientere sig om sundhedsstyrelsens regler for, hvornår barnet må komme i institution
4.Informere institutionen om, hvad barnet fejler
5.Overholde de generelle hygiejniske forholdsregler og være opmærksom på opslag om evt. skærpede regler i særlige situationer