Om Hyllebjerget

Daginstitutionen i hjertet af Ejby

 

Børnehuset Hyllebjerget er en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave, vi er normeret til 14 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Vi ligger centralt lige op ad skoven, ved siden af Bramsnæsvigskolen og tæt på vandet. Vi er en del af områdeinstitutionen C, som også dækker, Birken, Fjordly og Møllehuset.

 

Børnehuset Hyllebjerget har fælles legeplads, for vuggestue og børnehave og vi stræber efter at kunne skabe en så spændende og udviklende hverdag for børnene.

 

Vi møder børnene anerkendende, så de oplever sig hørt og set, og vi har fokus på at skabe så trygge rammer, at børnene tør tro på sig selv, og kan lade sig begejstre i legen og fællesskabet.

Vi arbejder ud fra Lejres kommune visioner i "Vores Sted" blandt andet omkring fællesskaber.

 

 

 

Naturen er et andet pejlemærke i "Vores Sted" som ligger naturligt i dagligdagen hos os

Skov og strand bliver brugt flittig som udgangspunkt for en tur ud af huset. Vi inddrager også materialer fra naturen, i vores aktiviteter.

 

Vi ligger vægt på et godt forældresamarbejde og de gensidige forventninger der er til hinanden.

Ansatte i Hyllebjerget

Børnehaven:

Pædagog Lise Brandt Andersen, 31 timer


Pædagog Mette Bertram-Nielsen 32 timer

Medhjælper Pia Larsen 24 timer

Vuggestuen:

Pædagog Petra Nielsen, 30 timer

pædagogmedhjælper Hanne Engelhardt Petersen, 20 timer

Pædagogisk assistent Marie-Louise Vincents 32 timer

Pædagog  Maiken Shenoy, 34 timer (Barsel)

Pædagog Regina Vyshermirskaya 30 timer  (barselsvikar)

Vikarer:

Heidi

Sofia

Pædagogisk Leder:

Kristian Egebæk Mortensen  ledelses + børnetimer

Daglig rytme i HyllebjergetFælles for vuggestue og børnehave
Vi åbner kl. 6.
Kl. 6.15-7.30 morgenmad
Omkring kl. 7.30 deler børnehaven og vuggestuen sig op.

Omkring kl. 16.30. til kl.17.15 samles vuggestue og børnehave, enten i børnehaven eller vuggestuen
Der tages en konkret vurdering hverdag, om hvilket børn der er, og hvad de vil kunne fungere bedst i.
Børnehaven:
7.30-9 : børnene møder ind og der små aktiviteter og lege i gang.
9-11 : morgensamling og aktiviteter, i grupper og fælles.
11-12 frokost
12-14 dem der skal sove sover, og de andre leger ude.
14-15 eftermiddagsmad
15-17.15 lege og små aktiviteter indtil børnene bliver hentet.

Vuggestuen:
7.30-9 børnene møder ind og der er små aktiviteter i gang
9-9.30 morgensamling med lidt formiddagsmad og sang
9.30-11 aktiviteter der vægtes at det er i mindre grupper
11-12 frokost
12- børnene bliver puttet og sover til de vågner
14-17.15 eftermiddagsmad og små lege

Sygdomspolitik

Sygdomspolitik

Børns sygdom, sundhed og trivsel er et fælles ansvar mellem Hyllebjerget og forældrene. Igennem en åben dialog, og gensidigt respekt, er det et fælles ansvar, at sikre det syge barns behov kommer først. Det er vigtigt, vi har tillid til hinandens dømmekraft.
I Hyllebjerget er det helhedsindtrykket af barnet vi kigger på, og derfor er et sygt barn ikke kun, et barn med feber eller andre synlige sygdomstegn. Derfor ligger vi vægt på at barnet almene trivsel, og det er den almene trivsel, der ligger til grund for, om vi vurderer, at barnet kan følge hverdagen i institutionen. Det er vigtig for os, at børnene har det fysisk og psykisk overskud til at følge hverdagen.
Feber er kun én blandt flere årsager, som vurderes, når det afgøres, om et barn er sygt. Specielt hos vuggestuebørn kan temperaturen svinge meget, idet temperaturreguleringen ikke er fuldt udviklet før 3-4 års alderen. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at feberen er en naturlig del af kroppens immunforsvar, og at det derfor ikke er hensigtsmæssigt at forsøge at slå feberen ned med febernedsættende medicin som fx. Panodil – ligesom vi naturligvis heller ikke må give Panodil og lignende, det er en forældreopgave.
Samtidig er barnets psykiske velbefindende en faktor, der indgår i vurderingen af den almene trivsel. Et utrygt og ulykkeligt barn er ikke nødvendigvis sygt, men det kan godt have et stort behov for en mor eller far. Hvis et barn er usædvanligt træt, har det slet ikke overskud til at følge hverdagen i vuggestuen. Vuggestuens normering er baseret på 14 raske børn – dermed indgår hensynet til de andre børn også i vurderingen. Selvom et barn er sygt, har de øvrige (raske) børn krav på personalets omsorg. Hvis et barn kræver ekstra meget omsorg, bliver der derfor mindre til de andre.
Hyllebjerget anbefaler én feberfri dag, før barnet bliver sendt i institution. Bl.a. fordi vi af erfaring ved, at et ikke helt rask barn, kan nå at smitte andre børn og personale, og så ruller lavinen.

Forældrene bør:
1.Holde syge børn hjemme
2.Respektere personalets vurdering af, om barnet er sygt/smittefarligt, når personalet kontakter forældrene med henblik på at hente barnet hjem
3.Orientere sig om sundhedsstyrelsens regler for, hvornår barnet må komme i institution
4.Informere institutionen om, hvad barnet fejler
5.Overholde de generelle hygiejniske forholdsregler og være opmærksom på opslag om evt. skærpede regler i særlige situationer