Personale

Vi er en institution hvor vi løser og videreudvikler kerneopgaverne og yder børn & forældre service af høj kvalitet. Børnehuset Tusindfryd er en attraktiv arbejdsplads. Vi har fokus på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det sker bl.a. gennem en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne involveres og har et stort selvstændigt ansvar for arbejdsopgaverne. En attraktiv arbejdsplads kan ikke udvikle sig uden gode & dygtige medarbejdere og flg. er:

 

Daginstitutions leder
Eva Duus Hedengran

Lone Andersen
Pædagogmedhjælper
Falkestuen
Dianna Aagaard Eriksen
Pædagog
Falkestuen
Troels Larsen
Pædagog
Falkestuen
Joan Parsberg Andersen
Pædagogmedhjælper
Vuggestue
Nanna Fonager Kristensen
Pædagog
Vuggestue
Mia Rygård Lupnaav
Pædagog
Vuggestue
Monica Kiander
Pædagogmedhjælper
Spættestuen
-Barsel-
Linda Wagner Havgaard Steffensen 
Pædagog
Spættestuen
Birgitte Petersen-Ajbro
Pædagog
Spættestuen
Annemette Bjørn Larsen
Pædagogmedhjælper
Vikar
Anna Bang Lindholm Jensen 
Pædagogmedhjælper
Vikar
Lotte Juul Jensen
Pædagogmedhjælper
Vikar
Mette Larsen
Pædagogmedhjælper
Vikar
Marianne Norlund Rasmussen
Pædagogmedhjælper
Vikar
Magnus Kemp Lange
Pædagogmedhjælper
Vikar
Cecilie Hobel
Pædagogmedhjælper
Vikar
Celina Aagreen Johansen
Pædagogmedhjælper
Vikar
Ann Margrethe Nielsen
Seniorjob
Stine Jensen
Køkkenassisten