Forældrebestyrelse

 

Navn Repræsentant Kontakt
Charlotte Storm Formand charlottestorm@outlook.dk
Martine Krantz Moheim Næstformand moheim@mm.st
Jimmy Hørlykke Forældrerepræsentant  jimmy@hoerlykke.dk
Margit Skov Forældrerepræsentant  
Søs Nielsen Forældrerepræsentant  soesnn@gmail.com
Trine Ewers Forældrerepræsentant mailtiltrine@gmail.com
Betina Mester Forældrerepræsentant betinamester@gmail.com
Randi Albæk  Medarbejderrepræsentant  charlottestorm@outlook.dk
Lisbeth Nielsenn Medarbejderrepræsentant l.oe.nielsen@sol.dk
Kirsten Varming Hansen Daginstitutionsleder  Kiax@lejre.dk 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk