Børnehaven

Vi styrker børnenes selvværd, kreativitet, sociale evner samt glæden ved udeliv og respekten for bæredygtighed.

Vi vil gerne arbejde med at stimulere det hele barn. Vi styrker børnenes selvværd, kreativitet, sociale evner samt glæden ved udeliv og respekten for bæredygtighed. Ofte arbejder vi med et emne i en måneds tid.

Selv om vi har et tema, kommer vi i hverdagen/måneden rundt om alle temaerne i læreplanerne, emnerne griber ind i hinanden og skal/kan ikke isoleres.

Vi arbejder løbende med "Fri for mobberi", som er en arbejdsform, hvor vi styrker børnenes sociale færdigheder, evner til at indgå i relationer og evner til at aflæse børn og voksne. 

I 2017 erhvervede vi retten til de grønne spires flag. Det vajer over vores legeplads og husker os på at have focus på alle facetter af ude livet. Vi vil fortsat arbejde med ude liv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdags kultur i institutionerne. Men for at beholde flaget skal der hvert år dokumenteres vi fortsat arbejder med disse emner, og det går rigtig godt.

Vi har en dejlig afvekslende legeplads og alle børn er ude hver dag. Vi går også på ture i lokalområdet, hvor vi både har spændende legepladser, sportsplads og skove i nærheden. Vi tager også gerne på besøg hos børnene enten til fødselsdag eller i anden anledning.

I vores institution er vi meget opmærksomme på, at børnene udvikler er godt sprog, det er et vigtigt redskab for venskaber og når man vil lege og er fundamentet for at kunne lære at læse.