Personale

Vi er en institution hvor vi løser og videreudvikler kerneopgaverne og yder børn & forældre service af høj kvalitet. Børnehuset Den Grønne Kile er en attraktiv arbejdsplads. Vi har fokus på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det sker bl.a. gennem en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne involveres og har et stort selvstændigt ansvar for arbejdsopgaverne. En attraktiv arbejdsplads kan ikke udvikle sig uden gode & dygtige medarbejdere og flg. er:

 

 

Sonja Dreesen
Daginstitutionsleder

Karina T. Ravn
Pædagog
Souschef

Ulla Damlund
Pædagog
Afdelingsleder

Lone Meinert
Pædagog
Marianne Viinanen
Pædagogmedhjælper
Monica Holtz
Pædagogmedhjælper
  Vibeke Lionett 
Pædagog
Sprogvejleder

Helle P. Nielsen
Pædagog
Helle M. Petersen
Pædagogisk Assistent
  Mette R. Jensen
Pædagog
Lene Nielsen
Pædagogmedhjælper
Rikke Nielsen
Pædagogmedhjælper
Dorthe Lannum
Pædagog
Flemming Hansen
Pædagogmedhjælper
Jeanne Jensen
Pædagogisk Assistent
 

Camilla H. Sloth Nielsen
Pædagog 

  Gitte Hahn Petersen
Pædagog
 

Simone Sode Andersen
Pædagogisk Assistent
Handicaphjælper
Barsel

Maja Præstegaard
Pædagog
Barsel

Mette Glaser
Pædagog

 

Line Kristensen
Pædagog
Barsel

 

Jacob Kaae Hansen
Pædagog

Stine Eggert Seielstad
Pædagogmedhjælper

Hanne Kornholdt
Pædagog

 

Klaus Moseholm
Pædagog

Soheila Shariet Moharreri

Soheila Shariet Moharreri
Pædagogmedhjælper

Annemette Hillebrand Albertsen
Pædagog

Julie Grube Knudsen
Pædagog

Katja Kamma Chrog Petersen
Pædagogisk Assistent

Emilie Petersen
Pædagogmedhjælper

Frederik Plank
Pædagogmedhjælper
Handicaphjælper

Pernille Bundgård Kort
Pædagogisk Assistent
Handicaphjælper

Katrine Stadsgaard
Pædagog

Sisse J.M Gerdes
Ernæringsassistent

Nanna Petersen

Nanna Petersen
Køkkenassistent