Sundhedsprojekt

Vi var aktivt deltagende i et projekt om sundhed i samarbejde med Aarhus Universitet. Dette foregik fra efteråret 2014 til sommeren 2015.

Vi deltog i et stort, fælles-europæisk projekt, der havde til formål at samle viden om børns sundhed i børnehave-alderen, og at øge fokus på alle aspekter af sundhed. Dette foregik både i børnehøjde med praktiske sundhedsfremmende aktiviteter, men også i voksenhøjde m.h.t. fokus på sundhed, som en aktiv del af hverdagen, for både ansatte i institutionen og for forældre.