Målsætninger

 • At inspirere børnene til at få gode kostvaner, og til selv at kunne træffe sunde valg på forskellige tidspunkter i deres udvikling.
 • At børnene forbinder det at spise og være sammen om måltidet, med en god og positiv oplevelse.
 • At fremme det sociale samvær, skabe nye relationer blandt børnene og styrke fællesskabet.
 • At præsentere børnene for forskellige madvarer, sæsonens råvarer, rå eller tilberedt.
 • At børnene deltager i processen fra "jord til bord", fremme økologien, og de er med til at købe ind, når det er muligt.
 • At lære børnene om kost og hygiejne.
 • At vi har fokus på de pædagogiske læreplaner i vores måltidspædagogik.

Alt dette er med til at gøre måltidet trygt og rart, og øger børnenes lyst til at spise og smage nye råvarer.

Målsætningen opfyldes ved:

 • At rammerne for måltidet er strukturerede og genkendelige.
 • At selve måltidet foregår i en god og hyggelig atmosfære, hvor børn og voksne oplever nærhed og ro.
 • At børnene lærer at række maden videre, vise hensyn, vente, og at udtrykke sig positivt om måltidet.
 • Lyd og aktivitetsniveauet dæmpes, så der skabes ro før og under måltidet.
 • At børnene på maddage er med på skift til, at tilberede mad som en pædagogisk aktivitet.
 • At børnene lærer om maden, hvor kommer råvarerne fra, ser, føler, dufter og smager på maden.
 • At børnene er ude i naturen og finde urter mm., der kan spises.
 • At børnene lærer at sætte ord på maden.