Osted Børnehus - en sund start på livet...

Osted børnehus er en daginstitution med plads til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Vi er fordelt i 3 huse. Vuggestuen holder til i Knasten. Børnehaven holder til i henholdsvis Kahytten og Krudthuset.

Vi er beliggende centralt i byen, tæt på indkøb, busser og boldbaner, åen og skoven er tæt på. Vi har en skøn stor legeplads, som vi benytter os meget af, vi har i samarbejde med vores forældreråd lavet en 3-4 år plads på forbedring af vores udearealer. Vi har en stor naturlegeplads, hvor vi laver bål, bygger huler og dyrker grøntsager. Vi arbejder meget med jord til bord, så børnene er med til at dyrke grøntsager, som vi sammen kan høste og spise. 

Fra 1. Februar 2017 er vi startet med Madordning, således at formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad er forældrebetalt, men tilberedt i børnehaven, og indenfor økologiske rammer.

Vi har meget fokus på trivsel og udvikling hos det enkelte barn. Alle børn er unikke, og vi møder børnene med respekt, anerkendelse og nærvær. For os er det vigtigt at alle børn føler sig betydningsfulde og som en del af fællesskabet. Vi arbejder med " fri for mobberi" (læs mere i andet afsnit), for at styrke børnenes sociale kompetencer og trivsel.

Vi lægger vægt på at både børn og voksne føler sig velkommen i Osted Børnehus, og det er vigtigt, at vi alle bidrager med at skabe en god stemning.

Vi har et tæt samarbejde med måde skole og dagpleje, og er i fortsat dialog med vores samarbejdspartner hvordan vi kan styrke dette samarbejde endnu mere.

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk