Studerende i Myretuen

Læs Myretuens praktikstedsbeskrivelse her

Myretuen har praktikanter som er under uddannelse til pædagog.
Praktikanten vil som udgangspunkt være tilknyttet vuggestuen og vejleder der. Hvis vi modtager flere praktikanter på samme tid, vil børnehaven også have praktikant.
Ulønnede praktikanter indgår ikke i personalenormeringen.
Lønnede praktikanter indgår på ligefod med personalet.