Ferie, sygdom og medicin

Ferie

Af hensyn til personalets afvikling af ferie og afspadsering, bedes I så snart I har informationen, meddele det på FAMLY, hvornår Jeres barn holder ferie. Vi bestræber os på, at få afviklet ferie og afspadsering, når der er færrest børn.

Ved sygdom

Er jeres barn syg skal I give personalet besked. På den måde er vi altid orienteret om eventuelle børnesygdomme og kan give andre forældre besked via opslag. I tilfælde af at barnet bliver syg i børnehaven kontakter vi Jer med det samme. Sørg derfor altid for, at de oplysninger vi har fået af Jer på stamkortet i FAMLY er opdaterede. Ved sygdom kan barnet først komme tilbage i børnehaven, når barnet er rask nok til at følge dagligdagen, og når der ikke længere er risiko for at smitte.       

Medicin

Personalet må af sikkerhedsmæssige grunde ikke give børnene medicin, medmindre der forelægger skriftlig dokumentation fra jeres egen læge.