Madordning

Institutionen har selvfølgelig en madpolitik, da vi jo er en idrætsinstitution med fokus på krop og bevægelse. Vi opfordrer jer forældre til at være kostbevidste, og vi vil i dagligdagen ligeledes være opmærksomme på sund mad. Dermed ikke sagt, at man ikke godt kan få noget usundt i form af slik og kage, men alt med måde.

Formålet med en madpolitik

Vi ønsker med madpolitikken at vise, at idrætsbørnehaven har en holdning til børnenes mad og til de måltider, der bliver indtaget i institutionens åbningstid (både i børnehaven og til fødselsdage som foregår i hjemmet).

Vi ønsker, at sætte fokus på børnenes sundhed og trivsel. At børnene, gennem sunde mad- og måltidsvaner, bliver sunde, glade og mætte børn

Vi ønsker ikke, at komme med forbud, men i stedet åbne for dialog og forståelse for vigtigheden af, at børnenes mad er sund og ernærings rigtig.

Vi mener, at det er forældrenes ansvar at sørge for, at børnenes madpakker indeholder mad der er sund, nærende og varieret, samt at der til børnefødselsdage tænkes sundt og at man begrænser fedtholdig kost og søde sager.

Overordnede mål med kostpolitikken

  • Gennem sund kost, at skabe glade og aktive børn, som trives og udvikles optimalt
  • Give børnene en bevidsthed om sund mad
  • At forældre er bevidste om vigtigheden af sund kost
Inspiration, vejledning og gode råd

På internettet findes der masser af inspiration til sunde madpakker og sunde børnefødselsdage.

Bl.a. kan vi anbefale følgende sider:

www.6omdagen.dk

www.frugtfest.dk

www.rumlerikkerne.dk

I institutionen oprettes en mappe indeholdende inspiration og gode råd om afholdelse af sunde børnefødselsdage. Som forælder er man velkommen til at låne mappen, hvis man skal afholde fødselsdag for institutionens børn.

Børnefødselsdage

Børnefødselsdage kan afholdes både i institutionen og i hjemmet. Vi opfordrer til, at den kost der serveres for børnene til fødselsdage, såvel i institutionen som i hjemmet, følger de retningslinjer som er beskrevet ovenfor. Dvs. at man som forælder er bevidst om, at børnene tilbydes sund og ernærende kost, og at fedtholdig kost og søde sager begrænses eller helt udelades.

Hvis man som forælder vælger at servere noget usundt til en børnefødselsdag, så skal man oplyse hvad der er serveret, således at andre forældre kan tage højde for det enkelte barns sukker/fedt indtag i institutionens åbningstid. Dette oplyses enten på info-tavlen i institutionen eller på en forinden uddelt invitation.

At man som forælder oplyser hvad der serveres inden fødselsdagen afholdes, har den klare fordel, at forældre til børn med specielle kostbehov kan tage højde for dette.

Der opfordres til, at man ikke uddeler søde sager som børnene kan tage med sig hjem fra fødselsdagen.

Praksis

Børnene skal tilbydes sund mad og drikke i løbet af dagen, for på den måde at give dem bedre energi til at være oplagte, tolerante og nysgerrige dagen igennem.

Børnene skal inden alle måltider, vaske hænder for at optimere hygiejnen.

Kl. 6.30-7.30:

Vi tilbyder morgenmad som består af:

Hjemmebagte  Øko - grovboller, øko - havregryn/ havregrød med rosiner, øko -  smør og ost

Hertil serveres økologisk minimælk. Morgenmaden er for de børn som møder tidligt i institutionen, og som ikke har nået at spise morgenmad hjemme.

Kl. ca. 9.00:

Formiddagsfrugt med rugbrød.

Idrætsbørnehaven indkøber frugt og grøntsager efter årstiden. Frugt skæres ud og lægges på et fælles frugtfad. Hertil serveres vand.

Kl. ca. 11.30:

Frokost. Hertil serveres økologisk mælk.

Børnene spiser deres medbragte madpakker, som bør være indbydende, sund, varieret og mættende.

Vi anbefaler, at madpakken hver dag indeholder groft brød, grønsager og frugt.

Vi anbefaler ligeledes, at det usunde, som f.eks. mælkesnitte, Danone, o.lign. helt udelades.

Kl. ca. 14.45:

Børnene spiser deres medbragte eftermiddagsmad, som vi også anbefaler indeholder noget sundt og nærende, således at børnene har energi indtil aftensmaden.

Risikofaktorer ved dårlig kost

  • Hovedpine, træthed, inaktivitet/hyperaktivitet, mavepine, irritation, samt nedsat koncentrations- og indlæringsevne
  • Spiseforstyrrelser i form af fedme, anoreksi, bulimi, samt vitamin- og mineralunderskud

Lidt fakta om børns kost

At børn har sunde kostvaner, er en forudsætning for, at de trives, både fysisk og psykisk.

Gennem sund kost og motion, sikres børnene et godt helbred, og det er med til, at forebygge sygdomme. Det er grundlæggende en afgørende forudsætning, at børnene tilbydes sund kost, for derigennem at give børnene muligheden for en optimal udvikling.

En sund kost, giver børnene mere overskud til aktivt at deltage i deres hverdag, og i de aktiviteter som idrætsbørnehaven tilbyder. Det giver dem mere energi til at lege, de får en bedre koncentration og de bliver i det hele taget gladere børn.

Det er os voksne, der skal være gode rollemodeller for børnene. Det er vores ansvar, at børnene får en sund, nærende og varieret kost. Ligeledes er det vigtigt, at vi giver dem mulighed for masser af frisk luft og motion hver dag.