Forældreråd

I Lærkereden har vi vores eget forældreråd. Forældrerådet består af 4-6 forældrerepræsentanter, hvoraf den ene også er medlem af den samlede områdebestyrelse. Derudover er der en medarbejderrepræsentant og den pædagogiske leder.

Forældrerådet har ca. 4-5 møder på et år, hvor der fremlægges nyt fra børnehuset og nyt fra områdebestyrelsen. Forældrerådet er medindraget i Lærkeredens pædagogik og er behjælpelige ved sociale arrangementer såsom sommerfest, julefest mm.