Om Skjoldungerne

Hjemmesiden er på nuværende tidspunkt under opbygning og vil derfor ikke være helt opdateret.

Om Børnehuset Skjoldungerne

Børnehuset Skjoldungerne er en integreret daginstitution, med plads til 120 børnehave børn og 44 vuggestue børn. Fysisk består vi af tre selvstændige huse, der her i 2017 skal i gang med en fysisk sammenlægning, sådan at vi bliver et samlet børnehus. De tre huse som skal sammenlægges er dem som tidligere hed, Røglebakken, Egebjerget og Egedalen.

Vi er beliggende i Lejre by, tæt ved naturskønne områder, som vi benytter meget i det daglige. Vi er i gåafstand til bus og tog, og den lokale telebus benytter vi også til at bringe os rundt.

Vi er opdelt på mindre stuer hvor vi tilstræber at give børnene en tryg og udfordrende hverdag. Vi lægger vægt på den tætte kontakt mellem det enkelte barn og de voksne, men samtidig har vi også fokus på fællesskabet. Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner og følger årets gang og rytme, med faste traditioner som følger året.

Vi har et tæt samarbejde med lokalsamfundet. Både kirke, folkeskole, bibliotek og musikskolen er blot nogle af de samarbejdspartnere vi har.

Vi arbejder ud fra Lejre Kommunes visioner og har en velfungerende madordning til både vuggestue og børnehave, hvor vi hver dag får sund og varierende mad som er 90 procent økologisk. Maden produceres lokalt i vores køkkener, og vi inddrager børnene i tilberedningen. På vores legepladser har vi bålpladser, klatretræer, huler, gynger og meget andet så børnene i deres hverdag oplever mange varierende læringsrum.