Børn og unge med særlig behov

Frontteamet er jeres indgang til Børn- og ungerådgivningen i Lejre Kommune. Frontteamet hjælper dig med at komme videre!

Når du har forsøgt, at få hjælp og støtte i dit eget private netværk eller på barnets skole eller dagtilbud, så er Frontteamet jeres indgang til os. Frontteamet vil med barnets behov i centrum give jer råd og vejledning om, hvor og hvordan vi bedste muligt kan hjælpe jer videre (jf. servicelovens §11). Frontteamet ved, hvor I kan få den bedste hjælp og deres fornemmeste opgave er, at alle børn fra 0-18 år, som bor i Lejre Kommune, får en hurtigt og effektiv hjælp. Vi har fokus på en tidlige og målrettet indsats, så problemerne ikke vokser sig store og vi sikrer børnenes trivsel, udvikling og læring.

Frontteamet kan konkret hjælpe jer med følgende:

Nedenfor kan du se en kort film om Frontteamet og få en kort orientering om hvornår og hvordan du kan henvende dig til Frontteamet. 

 

Hvis dit barn har behov for særlig støtte 

Hvis Frontteamet vurderer, at dit barn muligvis har brug for særlig støtte (jf. servicelovens §52 stk. 3), vil barnet blive tildelt en socialrådgiver enten fra Børn- og ungerådgivningens handicapteam eller børne- og ungeteam alt afhængig af, hvilke behov barnet har for særlig støtte.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan jeres sag forløber, dine rettigheder, klagemuligheder, underretning og tilbud.

Links til undersider