Vi henter dit storskrald i maj

Du kan finde frem til den dato, vi henter storskrald på din adresse via. vores selvbetjening:

Se, hvornår du får hentet storskrald

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Hvad er storskrald?

Storskrald kan være en defekt vaskemaskine eller lampe, en ødelagt springmadras eller en kommode med et knækket ben. En huskeregel er, at storskrald er alle de ting, du ville tage med dig, hvis du skulle flytte.

Hvor stiller jeg det hen?

Storskraldet skal placeres synligt på fortovet dagen inden vi kommer og henter det eller senest kl. 7.00 på afhentningsdagen. Bor du på en fritliggende gård eller lignende, skal storskraldet sættes helt op til nærmeste kørevej. Sørg for, at affaldet står, så skraldemanden tydeligt kan se det fra skraldebilen.

Det er vigtigt, at du sorterer storskraldet. Småt brændbart, stort brændbart, jern og metal og elektronikaffald indsamles af hver sin bil og skal derfor stå adskilt.

  • Du må højst aflevere 15 enheder pr. indsamling.
  • Mindre storskrald sorterer du efter affaldstype (brændbart for sig, metal for sig og elektronik for sig) og lægger i klare plastsække.
  • Hver affaldstype skal stå klart adskilt fra andre.
  • Elektronikaffald pakker du ind i gennemsigtig plast, så det ikke bliver vådt.
  • Sæt en mærkat på storskraldet, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at det skal fjernes.

Læs mere om storskrald