Konkurrence og workshop om genbrug

I 2018 får borgerne i Lejre Kommune nye skraldespande til mere sortering. 4., 5. og 6. klasser i Lejre Kommune får mulighed for at blive affaldseksperter før deres forældre. Enten ved at besøge Hvalsø biblioteks fortællende installation om affald og genbrug til marts 2018 - eller ved at være med i konkurrencen om det bedste forslag til mere genbrug på skolen.

Besøg den fortællende installation om affald og genbrug og bliv ekspert!


I hele marts måned 2018 vil det være muligt at deltage i en fortælling om affald og genbrug på Hvalsø bibliotek. Fortællingen giver eleverne praktiske erfaringer med affald, genbrug og affaldssortering ved at inviteres dem indenfor i et univers af skrald, kosmos og skrosmos.

Turguider og eksperter
Bibliotekets pædagogiske formidlere og kommunens affalds- og genbrugsmedarbejder Malene Krogh fra Center fra Teknik og Miljø er dagens turguide og eksperter.

Konkurrence: Kom med det bedste forslag til mere genbrug på skolen

Skolerne i Lejre kan genbruge meget mere. Men hvordan kommer skolerne bedst i gang? Klassen med det bedste forslag kan vinde 1000 kroner til klassekassen, et besøg af skraldebilen i skolegården og se sin idé til mere genbrug ført ud i livet på en skole i Lejre.

Sådan deltager jeres klasse:

  • Tegn eller skaf et kort over skolen
  • Indtegn på kortet, hvor der er skraldespande og hvilket affald, de er beregnet til Indtegn på kortet, hvor der er affald
  • Kom med et forslag til, hvordan I på skolen kan genbruge og genanvende endnu mere af affaldet. Allerhelst hvordan I kan genbruge mere papir, mad, metal og plastik. Beskriv jeres forslag til ændringer så detaljeret som muligt og beskriv, hvad der skal til for at det kan lykkes.

Inden uge 10 i 2018 kan klassen indsende eller aflevere et forslag på Rådhuset i Hvalsø eller Allerslev eller til krma@lejre.dk. Forslaget må meget gerne indeholde modeller.

Forslaget udstilles på en udstilling på Hvalsø Bibliotek. Når udstillingen er slut kåres det bedste forslag.

Læs mere om konkurrencen