Storskrald

Du kan få hentet storskrald hjemme hos dig selv to gange om året. Storskraldsordningen skal genovervejes i 2018, så der kan være ændringer på vej i 2019.

Sådan sorterer du storskrald

Storskrald er de ting, du ville tage med dig, hvis du skulle flytte

Ja tak:


• Småt brændbart affald
• Indbo
• Møbler
• Tæpper
• Madrasser
• Cykler
• Barnevogne
• Haveredskaber
• Jern
• Metal
• Hårde hvidevarer
• Elektronikaffald
• Træstød på højst 25 kilo

Nej tak:

Byggeafflad er ikke storskrald. Byggeaffald er f.eks. døre, vinduer og køkkenelementer. Det skal du aflevere på genbrugspladsen.

Pvc-affald er ikke storskrald. Pvc-affald er for eksempel gummistøvler, regntøj, tagplader, tagrender, kabler og ledninger. Pvc-affald skal du aflevere på genbrugspladsen.

Imprægneret træ er ikke storskrald. Træ, der står udendørs, er ofte imprægneret. Vi henter ikke Imprægneret træ som storskrald. Det skal du aflevere på genbrugspladsen.

Pap og plast er bedst at aflevere på genbrugspladsen. Så bliver det nemlig genbrugt. Når du afleverer pap og plast til storskrald, bliver det sendt til forbrænding. 

Hvad sker der med storskraldet?

Metal og elektriske produkter, der bliver hentet gennem storskraldsordningen, bliver genanvendt.

Skraldemanden kører brændbart affald til forbrændinganlæg.

Kører du brændbart affald på genbrugspladsen, sikrer du, at flere dele kan genanvendes. 

 

Sådan gør du

Du stiller dit storskrald ud til nærmeste kørevej for skraldebilen. I byen betyder det typisk, at du stiller affaldet ud til fortovet. På landet betyder det typisk, at du stiller affaldet op til nærmeste asfaltvej. Sørg for, at affaldet står, så skraldemanden tydeligt kan se det fra skraldebilen.

Storskrald stiller du ud senest kl. 7.00 på afhentningsdagen og tidligst dagen før. 

Det er vigtigt, at du sorterer storskraldet. Småt brændbart, stort brændbart, jern og metal og elektronikaffald indsamles af hver sin bil og skal derfor stå adskilt.

• Du må højst aflevere 15 enheder pr. indsamling.

• Mindre storskrald sorterer du efter affaldstype og lægger i klare plastsække.

• Hver affaldstype skal stå klart adskilt fra andre.

• Elektronikaffald pakker du ind i gennemsigtig plast, så det ikke bliver vådt.

• Sæt en mærkat på storskraldet, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at det skal fjernes.

Hvornår får jeg hentet?

Vi indsamler storskrald fra helårshuse og sommerhuse to gange om året. Hvornår du får hentet storskrald i 2018 er endnu ikke besluttet. Hjemmesiden og affaldskalenderen vil blive opdateret, så snart datoerne er lagt fast. 

I selvbetjeningen kan du slå op, hvornår vi henter affald hos dig og tilmelde dig vores huske-på-service. Her har du også mulighed for at printe din egen affaldskalender.
Du skal blot indtaste din adresse og kontaktoplysninger. Derefter kan du se, hvilke ordninger du er tilmeldt og hvornår du får hentet. 

Se hvornår du får hentet affald

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig

Du kan også finde ud af, hvornår vi henter hos dig ved at kigge i dokumenterne tømmeliste og indsamlingsdatoer.

Derudover kan du downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.

 

Jeg har ikke fået hentet affald

Har du ikke fået hentet storskrald kan du anmelde det Selvbetjening.

Hvis dit affald ikke bliver hentet, kan du give besked direkte til skraldemanden ved hjælp af Selvbetjening. Efter indtastning af adresse og kontaktoplysninger vælger du den type affald, som du ikke har fået afhentet. Her kan du også skrive en bemærkning

Anmeld ikke hentet affald

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplsyninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Du kan også kontakte skraldemanden pr. telefon eller e-mail. Du finder informationer i kontaktboksen.