Restaffald

Her finder du information om, hvordan du håndterer restaffald (også kaldet dagrenovation) i Lejre Kommune.

Sådan sorterer du restaffald

Restaffald eller dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret fra til genbrug og kompost, og når du har afleveret farligt affald til specialbehandling. Restaffald er eksempelvis:

  • Mælkekartoner
  • Brugte bleer
  • Havregryns- og melposer
  • Beskidte piazzabakker
  • Chipsposer
  • Vådt og snavset papir
  • Gavepapir
  • Hundeposer

Gode råd til håndtering af restaffald

Husk at pakke asken ind

Pak madrester i plastikposer

Så undgår du, at skraldespanden bliver beskidt, og at affaldet fryser fast i skraldespanden om vinteren.

Undgå maddikker og lugt

For det første kan du kompostere så meget affald som muligt, og resten lukkes i tætte plastposer, før det smides ud.

Rengør løbende din skraldespand med vand og sæbe f.eks. ved at lægge den ned og spule den med haveslangen. Det kan forebygge lugt og maddiker. Du kan også bruge husholdningssprit eller Rodalon, der hver især er effektive bakteriedræbere. Men undlad at bruge klorin, da det er miljøskadeligt.

Det er en god idé at placere skraldespanden på et skyggefuldt og køligt sted, indtil den bliver tømt. Det er ikke godt nok med carportens skygge, den kan nemlig være meget varm.

Hvis det ikke hjælper, kan du købe sorte sække, som svarer til skraldespandens størrelse (tjek liter-størrelse). Isæt en pose efter hver tømning, første gang dog efter vask af beholder. Dermed vil der ikke være "gamle" maddiker, der overlever en tømning, og nye maddiker kan ikke nå at klækkes.

Man kan også hindre fluernes adgang til skraldespanden ved at sy en pose af fintmasket net med en elastik-kant, som trækkes over skraldespandens top, således at det slutter tæt hele vejen rundt. Sørg for at der ikke allerede ER fluer (eller maddikker) i beholderen, når nettet placeres!

Med hensyn til lugt er det desværre ikke muligt at få tætsluttende låg til skraldespanden, da plast udvider sig forskelligt afhængig af plastens form ved varme og omvendt ved kulde

Reglerne for restaffald er beskrevet i Lejre Kommunes regulativ for husholdningsaffald:

Har du yderligere spørgsmål angående håndtering af restaffald, er du meget velkommen til at kontakte Lejre Kommunes affalds- og genbrugsteam: 

Telefon: 46 46 46 46

E-mail:affaldoggenbrug@lejre.dk

Hvad sker der med restaffaldet?

Alt restaffaldet afbrændes på Roskilde Kraftvarmeværk. Varmen fra ovnene udnyttes til produktion af el og fjernvarme.

Læs mere om Roskilde Kraftvarmeværk

Hvornår får jeg hentet restaffald?

I selvbetjeningen kan du slå op, hvornår vi henter affald hos dig og tilmelde dig vores huske-på-service. Her har du også mulighed for at printe din egen affaldskalender.
Du skal blot indtaste din adresse og kontaktoplysninger. Derefter kan du se, hvilke ordninger du er tilmeldt og hvornår du får hentet. 

Se hvornår du får hentet affald

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig

Du kan også finde ud af, hvornår vi henter hos dig ved at kigge i dokumenterne tømmeliste og indsamlingsdatoer.

Derudover kan du downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.

 

Har du ikke fået hentet restaffald?

Hvis dit affald ikke bliver hentet, kan du give besked direkte til skraldemanden ved hjælp af Selvbetjening. Efter indtastning af adresse og kontaktoplysninger vælger du den type affald, som du ikke har fået afhentet. Her kan du også skrive en bemærkning

Anmeld ikke hentet affald

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplsyninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Du kan også kontakte skraldemanden pr. telefon eller e-mail. Du finder informationer i kontaktboksen.