Hvor rent skal det være?

Plastaffaldet behøver ikke være helt rent - du skal dog skrabe madrester af. Du bør ikke bruge varmt vand og sæbe, når du gør plast til genanvendelse rent, da miljøgevinsten så går tabt. Billedet er et eksempel på en rengjort  ketchupflaske.

Se også Miljøstyrelsens film, og få nogle generelle tips til rengøring af affald