Papir og karton

Alle husstande har en beholder til papir. Som noget nyt kan du også komme karton i papirbeholderen.

Sådan sorterer du papir og karton

En god tommelfingerregel er, at alt, hvad du modtager i postkassen eller brevsprækken, kan genbruges. Som noget nyt kan du nu også putte karton i papirbeholderen. Det betyder, at du nu kan smide æsken til cornflakes og tandpasta ud sammen med dit papiraffald.

Ja tak:

Aviser
Ugeblade
Tidsskrifter
Magsiner
Breve
Brochurer
Skrivepapir
Konvolutter
Reklamer
Telefonbøger
Vejvisere
Karton
Bøger (paperbacks)
Æggebakker

Nej tak:

Mælkekartoner
Plastomslag
Indbundne bøger
Pap
Vådt papir
Snavset papir
Voksbelagt papir
Gavepapir
Havregrynsposer
Melposer

Kend forskel på karton og pap
Et hurtigt måde at afgøre, om der tale om karton eller pap, er ved at rive i det. Flosser det som papir, må du komme det i din beholder til papir. Er der derimod bølger når du river, er der tale om pap, som skal afleveres på genbrugpladsen. 

Reglerne for papiraffaldet er nærmere beskrevet i Lejre Kommunes regulativ for husholdningsaffald, som du finder i her:
Regulativ for husholdningsaffald

 

Hvor rent skal det være?

Papir og karton til genbrug skal være rent og tørt.  Fedtet fra en eneste pizzabakke er nok til at ødelægge to tons papirmasse!

Det er vigtigt, at der kun kommer papir og karton i beholderen. Hvis der er dagrenovation eller pap i papirbeholderen, bliver den ikke tømt.

Madrester må derfor ikke komme i skraldespanden til papir. Du må hverken smide mel- eller havregrynsposer ud i sammen med karton- og papiraffald, selvom de er renset for madrester.

Se under sådan sorterer du papir og karton for yderligere information, om hvad du må smide ud i din papiraffaldsbeholder

Du kan også få tips til rengøring af affald ved at se Miljøstyrelsens film - Tips om affald og rengøring

 

Hvornår får jeg hentet papiraffald?

Vi tømmer papirbeholderne cirka hver 4. uge i alle distrikter, og det bliver afhentet samme ugedag, som vi henter restaffald (dagrenovation).

I selvbetjeningen kan du slå op, hvornår vi henter affald hos dig og tilmelde dig vores huske-på-service. Her har du også mulighed for at printe din egen affaldskalender.
Du skal blot indtaste din adresse og kontaktoplysninger. Derefter kan du se, hvilke ordninger du er tilmeldt og hvornår du får hentet. 

Se hvornår du får hentet affald

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig

Du kan også finde ud af, hvornår vi henter hos dig ved at kigge i dokumenterne tømmeliste og indsamlingsdatoer.

Derudover kan du downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.

 

Manglende afhentning

Hvis dit affald ikke bliver hentet, kan du give besked direkte til skraldemanden ved hjælp af Selvbetjening. Efter indtastning af adresse og kontaktoplysninger vælger du den type affald, som du ikke har fået afhentet. Her kan du også skrive en bemærkning

Anmeld ikke hentet affald

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplsyninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Du kan også kontakte skraldemanden pr. telefon eller e-mail. Du finder informationer i kontaktboksen.

Ødelagt beholder

Hvis din beholder til affald er ødelagt, skal du anmelde det i Selvbetjening. ​

Når du har tastet adresse og kontaktoplysninger, vælger du enten Dagrenovation eller Papir afhængig af, hvilken beholder der er ødelagt. Herefter sætter du flueben i Beholder ødelagt.

Du vil modtage en anden beholder i løbet af ca. en uge.

Anmeld ødelagt beholder

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Makulering

Det er muligt at aflevere papir til makulering på alle vores genbrugsstationer

Du skal blot gøre personalet på genbrugspladsen opmærksom på, at du ønsker, at papiret bliver makuleret.

Læs mere om genbrugspladser i Lejre Kommune

Her må beholderne stå

Skraldemanden tømmer mange skraldespande i løbet af en dag. Derfor er det vigtigt, at han kan køre skraldespandene ud til skraldebilen uden forhindringer og uden, at han skal løfte eller skubbe skraldespandene. 

Ud til vejen

Har du ikke mulighed for at stille dine skraldespande, så du lever op til kravene, skal du stille dem ud til vejen inden kl. 5.00, den dag vi tømmer dem.

Priser for at få hentet papiraffald

Du betaler et gebyr for, at skraldemanden tømmer dine affaldsbeholdere og for at bruge kommunes andre affaldsordninger.

I Lejre Kommune får alle hustande ny affaldsordning i løbet af 2018. Gebyråret deler vi derfor op i to, hvor du i årets første halvdel betaler for den gamle ordning. I sidste halvdel af 2018 betaler du for den nye ordning. Vi sender opkrævninger ud i februar og august.

Gebyrerne er opdelt i et fast og et variabelt gebyr.

Alle husstande skal betale det faste gebyr, som indeholder omkostninger til administration, drift af genbrugspladsen og indsamling af papir, glas, farligt affald, storskralds- og haveaffaldsindsamlingerne. I sidste halvdel af 2018 dækker det faste gebyr også indsamling af plast og metal.
Det er ikke muligt at fravælge nogle af ordningerne.

Det variable gebyr afhænger i første halvdel af 2018 af størrelsen på din beholder til restaffald. I sidste halvdel af 2018 afhænger det variable gebyr også af størrelsen på din beholder til madaffald.

Der er også et mindre gebyr, hvis du får ombyttet til andre skraldespande.

Herunder kan du se de gebyrerne for 2017 og 2018.
Renovationsgebyrer 2017 
Renovationsgebyrer 2018 

Information til ejendomsmæglere
Lejre Kommune foretager ikke afregning i forbindelse med flytning eller hussalg.

Vi har desværre ikke mulighed for at sende kopier af renovationsopkrævninger til ejendomsmæglere, hvis borgeren er tilmeldt betalingsservice (PBS). Er borgeren ikke tilmeldt betalingsservice, er det muligt at finde opkrævningerne i borgerens E-boks. Hvis det er tilfældet, må I bede borgeren om at sende den til jer.