Pap

Aflever pap på genbrugspladsen

Sådan sorterer du pap

Ja, tak til:

  • Papkasser uden flamingo
  • Bølgepap

Nej, tak til:

  • Snavset emballage (skal i restaffald)
  • Pizzabakker (skal i restaffald)
  • Mælke- og juicekartoner (skal i restaffald)
  • Bøger – hardback og paperback (skal i papir)
  • Flamingo (skal på genbrugspladsen)
  • Papir (skal i papir)
  • Karton (skal i papir)

Hvordan genanvender vi pap?

Når du afleverer dit pap på genbrugspladsen, bliver det genanvendt.

Det bliver til nyt pap på papfabrikker, hvor det bliver opløst i vand, så de kan lave det om til genbrugspap. Pappet kan blive til f.eks. nye papkasser, køkkenrulle-rør eller æggebakker.

Det koster meget energi og råstoffer i form af træ og vand at producere nyt pap. Så når du afleverer pap til genanvendelse, er du med til at spare råstoffer og energi og dermed også udledning af CO2. Fibrene i pap kan genbruges op til 10 gange. Når fibrene er slidt op, bliver pappet brugt i produktionen af cement.