Madaffaldspand

For at gøre det nemt at sortere får alle husstande en spand, som kan bruges til at indsamle alt madaffald i køkkenet. Madaffaldsspanden er 23 cm høj, 25 cm bred og 23 cm dyb og rummer syv liter madaffald. Derudover får alle husstande udleveret 200 poser til madaffaldet, der bliver nedbrudt sammen med madaffaldet.