Hvad sker der med madaffaldet?

Sorteret madaffald bliver til biogas, som kan bruges til at skabe ny grøn energi og som drivmiddel til busser og lastbiler. Restproduktet indeholder værdifulde ressourcer, som fosfor og kvælstof, der kan bruges som gødning på markerne. At sortere dit madaffald giver derfor bedre mulighed for at udnytte affaldets ressourcer, end når vi selv komposterer. 

I Lejre Kommune håndteres alt madaffaldet af Gemidan A/S. Læs mere om processerne her.