Hvorfor skal jeg sortere madaffald, når jeg selv komposterer?

Der er meget madaffald, som ikke egner sig til at komme i kompostbeholderen i haven af hensyn til skadedyr. Det er eksempelvis kød- og fiskerester, ris, pasta og brød. Disse typer af affald skal du i stedet putte i din beholder til madaffald. 

Madaffald, der kommer i madaffaldsskraldespanden, bliver til biogas (energi, lys, strøm) og gødning til markerne. Her bliver energien i affaldet udnyttet bedre, end hvis du selv komposterer dit madaffald og bruger det som gødning i din have. 

Vi anbefaler derfor, at du bruger de nye skraldespande til madaffald i stedet for selv at lave kompost i haven.

Hvis du har en kompostbeholder som du ikke længere har brug for, kan du aflevere den på genbrugspladsen. Du må også gerne beholde den.