Hvilke poser må jeg komme rest-, plast- og metalaffald i?

Restaffald må du aflevere i plastposer - ligesom du plejer.
Plastaffald må du aflevere i plastposer.
Metalaffald skal - ligesom papir - lægges løst i beholderen.
Madaffald skal i de poser til madaffald, som du har fået udleveret.