Hvad sker med affaldet?

Madaffald 
Sorteret madaffald bliver til biogas, som kan bruges til at skabe ny grøn energi og som drivmiddel til busser og lastbiler. Restproduktet indeholder værdifulde ressourcer, som fosfor og kvælstof, der kan bruges som gødning på markerne. At sortere dit madaffald giver derfor bedre mulighed for at udnytte affaldets ressourcer, end når vi selv komposterer. I Lejre Kommune håndteres alt madaffaldet af Gemidan A/S. Læs mere om processerne her.

Plast 
Når plasten er indsamlet, transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup, hvor der foretages et kvalitetstjek og synlige fejl fjernes. Herefter presses plasten i store baller. Når der er samlet tilstrækkelige mængder, afsættes plasten til genvindingsindusttrien. 

Metal 
Når metal er indsamlet transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup. Når der er samlet tilstrækkelige mængder, sælges metallet til genvindingsindusttrien.

Papir og karton
Når papir og karton er indsamlet transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup, hvor der foretages et kvalitetstjek og synlige fejl fjernes Når der er samlet tilstrækkelige mængder, sælges metallet til genvindingsindusttrien.

Restaffald
Alt restaffaldet afbrændes på Roskilde Kraftvarmeværk. Varmen fra ovnene udnyttes til produktion af el og fjernvarme.