Hvad sker med affaldet?

Madaffald 
Lejre Kommunes madaffald håndteres affaldsselskabet Argo, som ligger i Roskilde. Fra Argo sendes madaffaldet til frasorteringsanlægget i Holsted af Gemidan A/S. Forsorteringsanlægget er et såkaldt pulperanlæg, hvor madaffaldet blandes med vand og røres sammen til en grød. 

Derefter køres madaffaldet med store tankvogne til et nærliggende biogasanlæg ved Rødding (Linkogas). Her behandles madaffaldet sammen med gylle. Madaffaldet bioforgasses, og biogassen bliver renset og opgraderet til en kvalitet, som kan bruges til transport og distribueres over naturgasnettet.

Efter afgasning bliver den afgassede biomasse (madaffald, gylle m.v.) leveret til landmænd i lokalområdet, hvor det bruges som gødning på markerne.

Plast 
Når plasten er indsamlet, transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup, hvor der foretages et kvalitetstjek og synlige fejl fjernes. Herefter presses plasten i store baller. Når der er samlet tilstrækkelige mængder, afsættes plasten til genvindingsindusttrien. 

Metal 
Når metal er indsamlet transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup. Når der er samlet tilstrækkelige mængder, sælges metallet til genvindingsindustrien.

Papir og karton
Når papir og karton er indsamlet transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup, hvor der foretages et kvalitetstjek og synlige fejl fjernes Når der er samlet tilstrækkelige mængder, sælges det til genvindingsindustrien.

Restaffald
Alt restaffaldet afbrændes på Roskilde Kraftvarmeværk. Varmen fra ovnene udnyttes til produktion af el og fjernvarme.