Der er problemer med de nye skraldespande, jeg har fået

Hvis du opdager fejl eller mangler ved dine nye skraldespande, skal du kontakte os på affaldoggenbrug@lejre.dk eller på 46 46 46 46. Hvis du skriver til os på mail, må du meget gerne vedhæfte et billede af fejlene. Det kan f.eks. være at klistermærkerne er sat helt forkert eller der mangler skillevægge.

Hvis du er utilfreds med størrelsen på dine nye skraldespande, kan du ændre på beholderstørrelsen ved hjælp af Selvbetjening.

Ændre affaldsbeholder

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.