Ny affaldsordning i 2018

Der er ændringer på vej i Lejre Kommunes affaldsordninger. Det betyder, at du fra april får mulighed for at sortere dit affald endnu mere, og at du skal gøre plads til en skraldespand mere ved din bolig.

Helt konkret fjerner vi din skraldespand til dagrenovation – og til gengæld får du to nye todelte skraldespande. Den ene nye skraldespand er til restaffald og madaffald. Den anden er til plastaffald og metalaffald. Din skraldespand til papir beholder du. De nye skraldespande rummer som standard 240 liter hver.

Hvordan skal jeg sortere mit affald?

Læs vores sorteringsguide og lær mere om, hvordan du sorterer dit affald korrekt

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning?

I Lejre Kommune har vi ligesom i resten af landet en målsætning om, at 50 % af borgernes affald skal genbruges i 2022. Derfor skal vores affaldsløsninger indrettes på en måde, der støtter op om det mål. I 2016 var vores genbrugsprocent på 31. Med de her nye tiltag, er vi næsten sikre på, at vi når vores mål om 50 % i 2022.

Hvornår kommer de nye skraldespande?

De to nye todelte skraldespande til rest-/madaffald og plast/metal bliver udleveret mellem uge 9 og uge 12. Præcis hvilken uge du får de de nye beholdere leveret afhænger af, hvornår du får tømt papir. Så hvis du eksempelvis får tømt papir i uge 10, så vil du også modtage de nye beholdere i uge 10. 

De første borgere vil derfor modtage de nye beholdere d. 26. februar. Det betyder dog ikke, at man skal tage beholderen i brug med det samme. Vi fortsætter nemlig med at tømme de gamle beholdere til dagrenovation helt indtil d. 6. april. Og det er først fra d. 9. april, at skraldemanden begynder at tømmer de nye beholdere. 

Du skal derfor bruge din gamle beholder til dagrenovation indtil den bliver tømt for sidste gang i uge 13 eller 14. Skraldemanden efterlader herefter din beholder ved vejen, hvor den senere bliver afhentet. 

 

Hvor skal de nye skraldespande stå?

De skal stå, hvor de gamle skraldespande står nu. Og reglerne er de samme, som de altid har været. Det betyder bl.a. at der max må være 45 meter fra skraldespandene til nærmeste kørevej for skraldebilen, og at underlaget mellem skraldespandene og skraldebilen skal være jævnt og kørefast. Det betyder også, at der skal være lys og at skraldespandene skal stå med håndtaget udad, når skraldemanden kommer og tømmer den. Alle reglerne er beskrevet i regulativet for husholdningsaffald.

Vi har ikke plads til de nye skraldespande - hvad kan vi gøre?

Der er flere ting man kan gøre, hvis man ikke har plads ved boligen til de nye skraldespande.

  • Beholderen til plast og metal tømmes kun hver 4. uge. Man kan i mellemtiden placere beholderen et andet på sin grund og stille den ud til vejen på tømmedagen.  
  • Det er muligt at få en fælles affaldsordning med sine naboer, hvor man deler affaldsbeholderne. Vær dog opmærksom på, at en sådan løsning først kan etableres omkring maj 2018. Det skyldes, at alle de nye beholderne er bestilt, og vi kan ikke nå at lave ændringer inden leveringen. Hvis du ønsker at få fælles beholdere fra maj, så kontakt affalds- og genbrugsteamet på affaldoggenbrug@lejre.dk eller på telefon 46 46 46 46 og hør nærmere om de forskellige muligheder.

Kan man blive fri for at være med i den nye affaldsordning?

Nej, alle husstande skal være med. Det gælder også sommerhuse, der nu får hentet papiraffald hver fjerde uge ligesom almindelige huse. Det skyldes, at der efterhånden er mange, der bor hele året i deres sommerhus. Når skraldebilen så alligevel skal køre i sommerhusområderne, giver det mening, at han tømmer alle skraldespandene samtidig.

Bliver det dyrere med den nye affaldsordning?

For de borgere, der i dag har en 240 liter beholder til restaffald bliver prisen næsten den samme. Dem der i dag har mindre beholdere vil opleve en lille prisstigning. Gebyrerne for 2018 kan ses her: Renovationsgebyrer 2018

Vi deler skraldespande med nogle andre – hvilke skraldespande får vi?

Vi har givet vores bedste bud på, hvad der er brug for hos de boliger, der i dag deles om flere skraldespande. Hvis I har en fælles løsning og gerne vil vide, hvilke skraldespande I får, kan I sende en mail til affaldoggenbrug@lejre.dk.

Hvorfor er glas ikke en del af den nye ordning?

I Lejre Kommune er det blevet besluttet, at glas ikke skal indsamles ved boligerne. Det skyldes blandt andet, at man i en undersøgelse fra Miljøstyrelsen fandt ud af, at mængderne af indsamlet glas i centralt opstillede kuber, som i Lejre, er ligeså effektiv som indsamling ved boligerne. Derfor har vi i stedet valgt at fokusere på indsamling af plast, metal og madaffald, som i dag ikke genanvendes i samme grad som glasaffaldet. 

Hvornår henter I min gamle skraldespand?

Vi henter din gamle skraldespand i uge 13 eller 14, når vi har tømt den sidste gang. Dvs. hvis du plejer at få tømt i ulige uger, henter vi din skraldespand i uge 13. Og hvis du plejer at få tømt i lige uger, så henter vi din skraldespand i uge 14.

Når skraldemanden har tømt den, lader han den stå på fortovet eller tættere på vejen end han plejer. Så kan ham, der skal samle skraldespandene ind lettere finde den. Du skal derfor ikke sætte den på plads igen, når den er tømt sidste gang.

Når du har fået tømt den gamle skraldespand i uge 13 eller 14 kan du tage de nye skraldespande i brug. Vi tømmer første gang rest- og madaffaldet fra de nye spande i uge 15 eller 16.

Kan jeg beholde min gamle skraldespand?

Det vil være muligt at få en af de gamle skraldespande fra Lejre Kommune til andet formål. En del af de indsamlede beholdere vil blive gemt, som interesserede borgere kan hente efter nærmere aftale. Hvor og hvornår er endnu ikke helt besluttet. Skriv en mail til affaldoggenbrug@lejre.dk eller ring til Borgerservice på 46 46 46 46 og bliv skrevet på listen. Så holder vi dig opdateret på mulighederne.

Der er problemer med de nye skraldespande, jeg har fået

Hvis du opdager fejl eller mangler ved dine nye skraldespande, skal du kontakte os på affaldoggenbrug@lejre.dk eller på 46 46 46 46. Hvis du skriver til os på mail, må du meget gerne vedhæfte et billede af fejlene. Det kan f.eks. være at klistermærkerne er sat helt forkert eller der mangler skillevægge.

Hvis du er utilfreds med størrelsen på dine nye skraldespande, så kan du også skrive en mail til os eller ringe til os, men vi anbefaler, at du prøver de nye skraldespande af et stykke tid, før du kontakter os.

Det vil først være muligt at selvbetjene sig på hjemmesiden omkring ændring af størrelsen på beholderne til april, når alle har fået nye skraldespande.

Hvordan sorterer jeg indenfor?

Der er mange forskellige måder at håndtere den indendørs sortering på, og alle køkkener ser forskellige ud. Nogle har plads til at sortere alle fraktioner under vasken, mens andre bruger skabe og skuffer. 

Med de nye skraldespande får du en madaffaldsspand og poser til at gøre sorteringen af madaffaldet i køkkenet lettere. Madaffaldsspanden kan eksempelvis monteres på indersiden af de fleste køkkenskabe under vasken. 

Til sortering af plast, metal og glas er der forskellige muligheder. Flere forhandlere udbyder stativer eller systemer til skuffer, som gør affaldssorteringen indendørs lettere. Dertil kan du bruge de udleverede klistermærker til at markere, hvilke beholdere i køkkenet der hører til de forskellige typer affald. 

Vær opmærksom på, at metal skal puttes løst i din udendørs skraldespand. Så selvom du indsamler metal i en plastikpose i køkkenet, må den ikke komme med ned i skraldespanden. For at holde din affaldsbeholder ren, kan du i stedet skylle dåser og lignende under den kolde hane. 

Plast og restaffald må du fortsat komme i plastikposer, når det skal ned i din skraldespand udenfor. Madaffaldet skal du putte i de udleverede bionedbrydelige poser.

 

Får vi en køkkenspand til madaffald?

Ja, alle husstande modtager en madaffaldsspand sammen med de nye beholdere, som kan bruges til at indsamle alt madaffald i køkkenet. Madaffaldsspanden er 23 cm høj, 25 cm bred og 23 cm dyb og rummer syv liter madaffald. Derudover får alle husstande udleveret 200 poser til madaffaldet, som er lavet af bionedbrydeligt materiale. Det bliver muligt løbende at bestille flere poser til madaffaldet via Selvbetjeningen. 

 

Jeg vil ikke have en spand til madaffald i køkkenet

Hvis du ikke vil have den grønne spand til opbevaring af madaffald i køkkenet, som vi deler ud til dig,  kan du aflevere den på genbrugspladsen i Torkilstrup.

Henvend dig til pladsfolkene på genbrugspladsen, så tager de imod den og sørger for at den bliver genbrugt bedst muligt.

Må jeg bruge mine egne poser til madaffald?

Nej, du skal bruge de poser, du får udleveret. Så er vi sikre på, at det biogasanlæg, som skal modtage madaffaldet, vil tage imod det.

Hvis du får brug for flere poser kan du - når det hele er kommet i gang - bestille flere på vores hjemmeside under selvbetjening. Så leverer vi dem til dig.

Jeg har brug for flere poser til madaffald

Med de nye skraldespande har du fået udleveret 200 bionedbrydelige poser til dit madaffald. Du vil fremover modtage 200 nye poser hvert år. Hvis du har brug for flere poser, vil det være muligt at bestille 200 ekstra poser pr. år. Det vil du i fremtiden kunne gøre via selvbetjeningen på hjemmesiden. Hvis du allerede nu har brug for ekstra poser til dit madaffald, så skriv en mail til affaldoggenbrug@lejre.dk, så sender vi ekstra poser til din adresse.

Hvorfor skal jeg sortere madaffald, når jeg selv komposterer?

Der er meget madaffald, som ikke egner sig til at komme i kompostbeholderen i haven af hensyn til skadedyr. Det er eksempelvis kød- og fiskerester, ris, pasta og brød. Disse typer af affald skal du i stedet putte i din beholder til madaffald. 

Madaffald, der kommer i madaffaldsskraldespanden, bliver til biogas (energi, lys, strøm) og gødning til markerne. Her bliver energien i affaldet udnyttet bedre, end hvis du selv komposterer dit madaffald og bruger det som gødning i din have. 

Vi anbefaler derfor, at du bruger de nye skraldespande til madaffald i stedet for selv at lave kompost i haven.

Hvis du har en kompostbeholder som du ikke længere har brug for, kan du aflevere den på genbrugspladsen. Du må også gerne beholde den. 

Hvad sker der med de gamle skraldespande?

De bliver genanvendt. Først afmonteres hjul og aksler på skraldspandene. Akslerne afleveres til genanvendelse hos en jernhandler og hjulene indsamles som plastaffald. Herefter bliver beholderne knust, vasket og granuleret, så plasten kan genanvendes.
Se på film, hvordan hele processen foregår her.