Ny affaldsordning i 2018

Der er ændringer på vej i Lejre Kommunes affaldsordninger fra 2018. Det betyder, at du får mulighed for at sortere dit affald endnu mere, og at du skal gøre plads til en skraldespand mere ved din bolig.

Helt konkret fjerner vi din skraldespand til dagrenovation – og til gengæld får du to nye todelte skraldespande. Den ene nye skraldespand er til restaffald og madaffald. Den anden er til plastaffald og metalaffald. Din skraldespand til papir beholder du. De nye skraldespande rummer som standard 240 liter hver. Vi opdaterer hjemmesiden, når der er noget nyt om, hvornår du får dine nye skraldespande. 

Biospand til madaffald i køkkenet

Sammen med de nye skraldespande, modtager du en biospand og særlige bioposer, som du kan bruge til at indsamle alt madaffald i dit køkken. Biospanden er 23 cm høj, 25 cm bred og 23 cm dyb og rummer 7 liter madaffald. Dertil får du udleveret 200 bioposer, som er lavet af bionedbrydeligt materiale.  

Ændringer i haveaffaldsordningen  fra 2018

Der er også ændringer haveaffaldsordningen. I 2018 henter vi kun haveaffald hjemme hos dig en gang, i stedet for tre gange som på nuværende tidspunkt. Det skyldes, at meget få borgere bruger ordningen i dag. Storskrald hentes fortsat to gange i 2018. Ordningerne er uændret i hele 2017. Du kan finde en affaldskalender for 2017 for netop din adresse på vores hjemmeside. Lige til at printe ud. Du finder den her: Affaldskalender 

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvad der skal der skal ske med ordninger efter 2018. 

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning?

I Lejre Kommune har vi ligesom i resten af landet en målsætning om, at 50 % af borgernes affald skal genbruges i 2022. Derfor skal vores affaldsløsninger indrettes på en måde, der støtter op om det mål. I 2016 var vores genbrugsprocent på 31. Med de her nye tiltag, er vi næsten sikre på, at vi når vores mål om 50 % i 2022.

Hvor skal de nye skraldespande stå?

De skal stå, hvor de gamle skraldespande står nu. Og reglerne er de samme, som de altid har været. Det betyder bl.a. at der max må være 45 meter fra skraldespandene til nærmeste kørevej for skraldebilen og at underlaget fra skraldespandene og hen til skraldebilen skal være jævnt og kørefast. Det betyder også, at der skal være lys og at skraldespandene skal stå med håndtaget udad, når skraldemanden kommer og tømmer den. Alle reglerne er beskrevet i regulativet for husholdningsaffald.