Ny affaldsordning i 2018

Der er ændringer på vej i Lejre Kommunes affaldsordninger. Det betyder, at du fra april får mulighed for at sortere dit affald endnu mere, og at du skal gøre plads til en skraldespand mere ved din bolig.

Helt konkret fjerner vi din skraldespand til dagrenovation – og til gengæld får du to nye todelte skraldespande. Den ene nye skraldespand er til restaffald og madaffald. Den anden er til plastaffald og metalaffald. Din skraldespand til papir beholder du. De nye skraldespande rummer som standard 240 liter hver.

Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning?

I Lejre Kommune har vi ligesom i resten af landet en målsætning om, at 50 % af borgernes affald skal genbruges i 2022. Derfor skal vores affaldsløsninger indrettes på en måde, der støtter op om det mål. I 2016 var vores genbrugsprocent på 31. Med de her nye tiltag, er vi næsten sikre på, at vi når vores mål om 50 % i 2022.

Hvornår kommer de nye skraldespande?

De to nye todelte skraldespande til rest-/madaffald og plast/metal bliver udleveret mellem uge 9 og uge 12. 

De første borgere vil derfor modtage de nye beholdere d. 26. februar. Det betyder dog ikke, at man skal tage beholderen i brug med det samme. Vi fortsætter nemlig med at tømme de gamle beholdere til dagrenovation helt indtil d. 6. april. Og det er først fra d. 9. april, at skraldemanden begynder at tømmer de nye beholdere. 

Du skal derfor bruge din gamle beholder til dagrenovation indtil den bliver tømt for sidste gang i uge 12 eller 13. Skraldemanden efterlader herefter din beholder ved vejen, hvor den senere bliver afhentet. 

 

Hvor skal de nye skraldespande stå?

De skal stå, hvor de gamle skraldespande står nu. Og reglerne er de samme, som de altid har været. Det betyder bl.a. at der max må være 45 meter fra skraldespandene til nærmeste kørevej for skraldebilen, og at underlaget mellem skraldespandene og skraldebilen skal være jævnt og kørefast. Det betyder også, at der skal være lys og at skraldespandene skal stå med håndtaget udad, når skraldemanden kommer og tømmer den. Alle reglerne er beskrevet i regulativet for husholdningsaffald.

Vi har ikke plads til de nye skraldespande - hvad kan vi gøre?

Der er flere ting man kan gøre, hvis man ikke har plads ved boligen til de nye skraldespande.

  • Beholderen til plast og metal tømmes kun hver 4. uge. Man kan i mellemtiden placere beholderen et andet på sin grund og stille den ud til vejen på tømmedagen.  
  • Det er muligt at få en fælles affaldsordning med sine naboer, hvor man deler affaldsbeholderne. Kontakt affalds- og genbrugsteamet på affaldoggenbrug@lejre.dk eller på telefon 46 46 46 46 og hør nærmere om de forskellige muligheder.

Kan man blive fri for at være med i den nye affaldsordning?

Nej, alle husstande skal være med. Det gælder også sommerhuse, der nu får hentet papiraffald hver fjerde uge ligesom almindelige huse. Det skyldes, at der efterhånden er mange, der bor hele året i deres sommerhus. Når skraldebilen så alligevel skal køre i sommerhusområderne, giver det mening, at han tømmer alle skraldespandene samtidig.

Bliver det dyrere med den nye affaldsordning?

For de borgere, der i dag har en 240 liter beholder til restaffald bliver prisen næsten den samme. Dem der i dag har mindre beholdere vil opleve en lille prisstigning. Gebyrerne for 2018 kan ses her: Renovationsgebyrer 2018

Vi deler skraldespande med nogle andre – hvilke skraldespande får vi?

Vi har givet vores bedste bud på, hvad der er brug for hos de boliger, der i dag deles om flere skraldespande. Hvis I har en fælles løsning og gerne vil vide, hvilke skraldespande I får, kan I sende en mail til affaldoggenbrug@lejre.dk.

Får vi en køkkenspand til madaffald?

Ja, alle husstande modtager en madaffaldsspand sammen med de nye beholdere, som kan bruges til at indsamle alt madaffald i køkkenet. Madaffaldsspanden er 23 cm høj, 25 cm bred og 23 cm dyb og rummer syv liter madaffald. Derudover får alle husstande udleveret 200 poser til madaffaldet, som er lavet af bionedbrydeligt materiale.

 

Hvorfor skal jeg sortere madaffald, når jeg selv komposterer?

Der er meget madaffald, som ikke egner sig til at komme i kompostbeholderen i haven af hensyn til skadedyr. Det er eksempelvis kød- og fiskerester, ris, pasta og brød. Disse typer af affald skal du i stedet putte i din beholder til madaffald. 

Madaffald, der kommer i madaffaldsskraldespanden, bliver til biogas (energi, lys, strøm) og gødning til markerne. Her bliver energien i affaldet udnyttet bedre, end hvis du selv komposterer dit madaffald og bruger det som gødning i din have. 

Vi anbefaler derfor, at du bruger de nye skraldespande til madaffald i stedet for selv at lave kompost i haven.