Derfor skal du bruge de grønne poser til dit madaffald

De grønne poser gør det lettere for skraldemanden at se, om der er fejlsorteret affald i beholderen til madaffald. Det er med til at sikre, at fraktionen holdes ren, så affaldet kan genvendes på bedste vis.

Poserne består af tre bestanddele: majsstivelse, PLA og PBAT, og indeholder derfor også fossilt plast. Sammenlignet med almindelige plastikposer indeholder madaffaldsposerne dog 30 % færre petrokemikalier (kulbrinter, der primært fremstilles af råolie). Vi bruger derfor mindre plastik ved at bruge de grønne madaffaldsposer.

Poserne er desuden 100 % bionedbrydelige og komposterbare, men selvom poserne er bionedbrydelige, bliver de ikke helt opløst, før de ankommer til modtageanlægget. På anlægget bliver poserne sprættet op og blandet op med vand, mens der røres rundt. Når der er dannet en ensartet pulp bliver størstedelen af det, der ikke har opløst sig siet fra. Det gælder blandt andet den del af de grønne poser, der endnu ikke er opløst. Pulpen bliver herefter bioforgasset, og restproduktet bliver brugt som gødning på landbrugsjorden.

Skulle lidt poserester alligevel smutte med i gødningen til landbrugsjorden vil poserne kompostere over tid – og hurtigere end almindelige plastposer

Se en film, der viser hvordan modtageranlægget fungerer, og hvordan madaffaldsposerne bliver frasorteret.

Behandling af madaffald er et område, hvor udviklingen går hurtigt med ny viden og teknologi. Vi holder os derfor løbende opdateret, så vi er sikre på, at de poser vi vælger både gavner miljøet og borgerne i Lejre Kommune.