Mit affald

Din beholder til restaffald bliver tømt hver 14. dag på faste ugedage. I ugerne 26-33 tømmer vi hver uge. Dine beholdere til plast, metal og papir bliver tømt hver 4. uge.

Hvornår får jeg hentet affald?

I selvbetjeningen kan du slå op, hvornår vi henter affald hos dig og tilmelde dig vores huske-på-service. Her har du også mulighed for at printe din egen affaldskalender.
Du skal blot indtaste din adresse og kontaktoplysninger. Derefter kan du se, hvilke ordninger du er tilmeldt, og hvornår du får hentet. 

Se hvornår du får hentet affald

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig

Du kan også finde ud af, hvornår vi henter hos dig ved at downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.

Tilmeld eller afmeld dig huske-på-service

Tilmeld dig huske-på-service og få en SMS eller mail, inden du får hentet affald. Du kan også se eksisterende tilmeldinger, afmelde dig eller ændre kontaktoplysninger.

Huske-på-service

Du tilmelder dig ved at oplyse dit mobilnummer eller din mailadresse. Herefter du finder din adresse og vælger, hvilke skraldespande du ønsker at modtage beskeder om. Når du er tilmeldt modtager du en SMS eller mail med en bekræftelse. Du kan til enhver tid afmelde dig servicen. 

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplsyninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Jeg har ikke fået hentet affald

Hvis dit affald ikke bliver hentet, kan du give besked direkte til skraldemanden ved hjælp af Selvbetjening. Efter indtastning af adresse og kontaktoplysninger vælger du den type affald, som du ikke har fået afhentet. Her kan du også skrive en bemærkning.

Anmeld ikke hentet affald

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplsyninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Du kan også kontakte skraldemanden pr. telefon eller e-mail. Du finder informationer i kontaktboksen.

Ødelagt beholder

Hvis din beholder til affald er ødelagt, skal du anmelde det i Selvbetjening. ​

Når du har tastet adresse og kontaktoplysninger, vælger du den beholder, der er ødelagt. Herefter sætter du flueben i Beholder ødelagt.

Du vil modtage en anden beholder i løbet af ca. en uge.

Anmeld ødelagt beholder

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Jeg vil have en anden beholder

Du kan ændre din skraldespand via Selvbetjening.

Til restaffald kan du vælge mellem størrelserne 180, 240, 360 eller 660 liter.
Til madaffald kan du vælge mellem størrelserne 180 eller 240 liter.
Til den todelte rest/madaffaldsbeholder kan du vælge mellem størrelser 180, 240 eller 360 liter.
Til plast kan du vælge mellem størrelserne 180, 240 eller 360 liter.
Til metal kan du vælge mellem størrelserne 180 eller 240 liter.
Til den todelte plast/metalbeholder kan du vælge mellem størrelserne 180, 240 eller 360 liter.

Til papiraffald kan du vælge mellem størrelserne 140 eller 660 liter.

Se også målene på de forskellige skraldespande

Det koster 210 kr. i ombytningsgebyr som opkræves på næste renovationsregning.

Ændre affaldsbeholder

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Her må beholderne stå

Skraldemanden tømmer mange skraldespande i løbet af en dag. Derfor er det vigtigt, at han kan køre skraldespandene ud til skraldebilen uden forhindringer og uden, at han skal løfte eller skubbe skraldespandene. 

Ud til vejen

Har du ikke mulighed for at stille dine skraldespande, så du lever op til kravene, skal du stille dem ud til vejen inden kl. 5.00, den dag vi tømmer dem.

For meget affald

Fyld aldrig mere i din skraldespand, end du kan lukke låget. Har du i en periode ekstra meget restaffald, kan du købe en "Ekstrasæk" hos de fleste  lokale købmænd og supermarkeder. Den er lavet af grå plast og der står Lejre Kommune - Ekstrasæk på den. Den koster 40 kr. inklusiv, at vi henter den. Du stiller blot sækken ud til vejen, den dag du får tømt dit restaffald.

Liste over købmænd, der sælger ekstra sække

Priser for at få hentet affald

I forbindelse med Lejre Kommunes nye affaldsordninger har vi ændret på opbygningen af gebyret for renovation, så regningerne ser lidt anderledes ud.
Det betyder blandt andet, at du ikke længere skal betale et separat gebyr for papiraffald. I stedet indgår indsamlingen af papir under genbrugsgebyret som et fast gebyr.

Alle husstande skal betale det faste gebyr og det variable gebyr.

Det faste gebyrer
Alle husstande skal betale det faste gebyr, som indeholder:
• Grundgebyr: kommunens administration og selvbetjeningsløsninger
• Genbrugsgebyr: indsamling af papir, plast, metal, batterier, småt elektronik og glas fra kuberne
• Genbrugspladsgebyr: adgang til genbrugspladser, farligt affald og indsamling af storskrald og haveaffald

Det variable gebyr
Gebyret afhænger af beholderstørrelsen til restaffald og madaffald.

Herunder kan du se gebyrerne for 2017 og 2018.
Renovationsgebyrer 2017 
Renovationsgebyrer 2018 

Information til ejendomsmæglere
Lejre Kommune har desværre ikke mulighed for at hjælpe med oplysninger omkring betaling af renovation ved salg af ejendomme i fri handel.
Vi skal derfor henvise til at indhente oplysningerne gennem sælger af ejendommen eller ved køb af en ejendomsdatarapport.

Vi sender årsopgørelse og opkrævning for 1. rate renovation ud i februar måned, enten i e-Boks eller med almindelig post med betalingsfrist i marts.
2. rate renovation udsendes i august måned med betalingsfrist i september.
Hvis sælger er tilmeldt Betalingsservice, vil betalingen fremgå af PBS-oversigten for marts og september.

Oplysninger om eventuelle restancer vil også fremgå af ejendomsdatarapporten for den enkelte ejendom.

Nye skraldespande i 2018

I foråret 2018 har alle borgere i Lejre Kommune fået to nye skraldespande

Den ene nye beholder er til restaffald og madaffald. Den anden er til plastaffald og metalaffald. Din beholder til papir beholder du. De nye beholdere rummer som standard 240 liter hver.Du kan læse mere om Lejre Kommunes nye affaldsordning

Sådan sorterer du dit affald

Læs vores sorteringsguide og lær mere om, hvordan du sorterer dit affald korrekt

Vi holder affaldet adskilt

Skraldebilen har to rum

Når du som borger har sorteret dit genanvendelige affald i forskellige typer, bliver det ikke blandet igen. Når skraldemanden henter din todelte beholder, tømmer han den i skraldespand i skraldebiler med to rum. Affaldet bliver derfor holdt adskilt, så ressourcerne kan blive genbrugt.

Se også Miljøstyrelsens film: Vi blander ikke dit affald