Mit affald

Din beholder til restaffald bliver tømt hver 14. dag på faste ugedage. I ugerne 26-33 tømmer vi hver uge. Dine beholdere til plast, metal og papir bliver tømt hver 4. uge.

Jeg har ikke fået hentet affald

Jeg har ikke fået tømt

  • Tast lidt af din adresse ind, så kan du vælge den rigtige adresse i rullemenuen - og tryk næste
  • Vælg den type beholder eller type affald som du ikke har fået hentet - og tryk næste
  • Sæt kryds i de rigtige bokse. Her kan du også skrive en bemærkning eller vedhæfte et billede - og tryk næste
  • Tast dine kontaktoplysninger ind.

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere eller typer affald frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem. Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplysninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Hvornår får jeg hentet affald?

Se hvornår du får hentet affald

  • Skriv lidt af din adresse - og vælg herefter din adresse i rullemenuen.

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig

Du kan også finde ud af, hvornår vi henter hos dig ved at downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.

Tilmeld eller afmeld dig huske-på-service

Tilmeld dig huske-på-service og få en SMS eller mail, inden du får hentet affald. Du kan også se eksisterende tilmeldinger, afmelde dig eller ændre kontaktoplysninger.

Huske-på-service

Du tilmelder dig ved at oplyse dit mobilnummer eller din mailadresse. Herefter du finder din adresse og vælger, hvilke skraldespande du ønsker at modtage beskeder om. Når du er tilmeldt modtager du en SMS eller mail med en bekræftelse. Du kan til enhver tid afmelde dig servicen. 

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplysninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Ødelagt beholder

  • Tast lidt af din adresse ind og vælg den fulde adresse i rullemenuen - og klik næste
  • Vælg den beholder, der er ødelagt - og klik næste
  • Sæt flueben i boksen Beholder ødelagt - og klik næste

Du vil modtage en anden beholder i løbet af ca. en uge.

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem. Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Jeg vil have en anden beholder

Du kan ændre din skraldespand via Selvbetjening. Det koster altid 210 kr. i ombytningsgebyr som opkræves på næste renovationsregning. Derudover er der ekstra betaling, hvis du skal have en større skraldespand til rest- eller madaffald.

Til restaffald kan du vælge mellem størrelserne 180, 240, 360 eller 660 liter.
Til madaffald kan du vælge mellem størrelserne 180 eller 240 liter.
Til den todelte rest/madaffaldsbeholder kan du vælge mellem størrelser 180, 240 eller 360 liter.
Til plast kan du vælge mellem størrelserne 180, 240 eller 360 liter.
Til metal kan du vælge mellem størrelserne 180 eller 240 liter.
Til den todelte plast/metalbeholder kan du vælge mellem størrelserne 180, 240 eller 360 liter.

Til papiraffald kan du vælge mellem størrelserne 140 eller 660 liter.

Se også målene på de forskellige skraldespande

Ændre affaldsbeholder

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Her må beholderne stå

Skraldemanden tømmer mange skraldespande i løbet af en dag. Derfor er det vigtigt, at han kan køre skraldespandene ud til skraldebilen uden forhindringer og uden, at han skal løfte eller skubbe skraldespandene. 

Ud til vejen

Har du ikke mulighed for at stille dine skraldespande, så du lever op til kravene, skal du stille dem ud til vejen inden kl. 5.00, den dag vi tømmer dem.

For meget affald

Fyld aldrig mere i din skraldespand, end du kan lukke låget. Har du i en periode ekstra meget restaffald, kan du købe en "Ekstrasæk" hos de fleste  lokale købmænd og supermarkeder. Den er lavet af grå plast og der står Lejre Kommune - Ekstrasæk på den. Den koster 41 kr. inklusiv, at vi henter den. Du stiller blot sækken ud til vejen, den dag du får tømt dit restaffald.

Liste over købmænd, der sælger ekstra sække

Priser for at få hentet affald

Alle husstande skal betale et fast og variabelt gebyr.

Det faste gebyr
Alle husstande skal betale det faste gebyr, som dækker udgifter til:
• Grundgebyr: kommunens administration og selvbetjeningsløsninger
• Genbrugsgebyr: indsamling af papir, plast, metal, batterier, småt elektronik og glas fra kuberne
• Genbrugspladsgebyr: adgang til genbrugspladser, farligt affald og indsamling af storskrald og haveaffald

Det variable gebyr
Gebyret afhænger af beholderstørrelsen til restaffald og madaffald.

Det er ikke muligt at fravælge nogle af ordningerne.

Du kan se gebyrerne for 2020 - og de foregående år i den grønne boks til højre her på siden.

Information til ejendomsmæglere
Lejre Kommune laver ikke refusionsopgørelse for renovation. Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med oplysninger omkring betaling af renovation ved salg af ejendomme. 
Vi skal derfor henvise til at indhente oplysningerne gennem sælger af ejendommen eller ved køb af en ejendomsdatarapport.

Vi sender årsopgørelse og opkrævning for 1. rate renovation ud i februar måned, enten i e-Boks eller med almindelig post med betalingsfrist i marts.
2. rate renovation udsendes i august måned med betalingsfrist i september.
Hvis sælger er tilmeldt Betalingsservice, vil betalingen fremgå af PBS-oversigten for marts og september.

Oplysninger om eventuelle restancer vil også fremgå af ejendomsdatarapporten for den enkelte ejendom.

Nye skraldespande i 2018

I foråret 2018 har alle borgere i Lejre Kommune fået to nye skraldespande

Den ene nye beholder er til restaffald og madaffald. Den anden er til plastaffald og metalaffald. Din beholder til papir beholder du. De nye beholdere rummer som standard 240 liter hver.Du kan læse mere om Lejre Kommunes nye affaldsordning

Sådan sorterer du dit affald

Læs vores sorteringsguide og lær mere om, hvordan du sorterer dit affald korrekt

Vi holder affaldet adskilt

Skraldebilen har to rum

Når du som borger har sorteret dit genanvendelige affald i forskellige typer, bliver det ikke blandet igen. Når skraldemanden henter din todelte beholder, tømmer han den i skraldespand i skraldebiler med to rum. Affaldet bliver derfor holdt adskilt, så ressourcerne kan blive genbrugt.

Se også Miljøstyrelsens film: Vi blander ikke dit affald

Pap skal på genbrugspladsen

Du må ikke lægge pap i din skraldespand til papir og karton. Pap kan du aflevere på genbrugspladsen

Et hurtigt måde at afgøre, om der tale om karton eller pap, er ved at rive i det. Flosser det som papir, må du komme det i din beholder til papir. Er der derimod bølger, når du river, er der tale om pap, som skal afleveres på genbrugspladsen.  Billedet herunder er et eksempel på karton, der flosser ligesom papir. 

Grunden til, at papir og karton ikke skal blandes sammen med pap er, at papir og karton er af en væsentlig bedre kvalitet end pap, da fibrene er finere og længere og derfor kan genanvendes flere gange.

Karton 
Æggebakken, havregrynspakken og pakken til tandpasta er eksempler på karton, som du godt må putte i din beholder til papir.

 

Pap
Flyttekasser, papkasser fra internethandel og papkassen til æbler er eksempler på pap, som du ikke må putte i din beholder til papir. Pap skal på genbrugspladsen. 

Fold dit karton sammen

Hvis du folder dit kartonaffald sammen, inden du smider det ud, får du meget mere plads i din skraldespand til papir og karton. Samtidig bliver pladsen i papirskraldebilen udnyttet bedre, så den kan køre længere, før den skal læsse af. 

Derfor skal du bruge de grønne poser til dit madaffald

De grønne poser gør det lettere for skraldemanden at se, om der er fejlsorteret affald i beholderen til madaffald. Det er med til at sikre, at fraktionen holdes ren, så affaldet kan genvendes på bedste vis.

Poserne består af tre bestanddele: majsstivelse, PLA og PBAT, og indeholder derfor også fossilt plast. Sammenlignet med almindelige plastikposer indeholder madaffaldsposerne dog 30 % færre petrokemikalier (kulbrinter, der primært fremstilles af råolie). Vi bruger derfor mindre plastik ved at bruge de grønne madaffaldsposer.

Poserne er desuden 100 % bionedbrydelige og komposterbare, men selvom poserne er bionedbrydelige, bliver de ikke helt opløst, før de ankommer til modtageanlægget. På anlægget bliver poserne sprættet op og blandet op med vand, mens der røres rundt. Når der er dannet en ensartet pulp bliver størstedelen af det, der ikke har opløst sig siet fra. Det gælder blandt andet den del af de grønne poser, der endnu ikke er opløst. Pulpen bliver herefter bioforgasset, og restproduktet bliver brugt som gødning på landbrugsjorden.

Skulle lidt poserester alligevel smutte med i gødningen til landbrugsjorden vil poserne kompostere over tid – og hurtigere end almindelige plastposer

Se en film, der viser hvordan modtageranlægget fungerer, og hvordan madaffaldsposerne bliver frasorteret.

Behandling af madaffald er et område, hvor udviklingen går hurtigt med ny viden og teknologi. Vi holder os derfor løbende opdateret, så vi er sikre på, at de poser vi vælger både gavner miljøet og borgerne i Lejre Kommune. 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk