Kompostdag 2019

Gratis kompost og kompostorm på Torkilstrup Genbrugsplads

Lørdag d. 13. april mellem kl. 9-17 kan du hente gratis kompost og kompostorme på materielgårdens plads ved Torkilstrup Genbrugsplads, Landevejen 75, 4060 Kirke Såby. Medbring spand, pose eller anden egnet emballage til kompostormene.

På dagen kan du også møde Lejre Kommunes Team Affald og Genbrug og få svar på alle dine spørgsmål om sortering og affald. 

Læs mere om kompostdagen på www.argo.dk

Sådan bruger du kompost

Den udleverede kompost er ren have-parkkompost fremstillet ved en“mile” kompostering på Audebo Miljøcenter. Kompostmilen opbygges af grene, blade mv. fra et helt år, hvilket sikrer en ensartet kvalitet. Under komposteringen stiger temperaturen til et niveau, hvor ukrudtsfrø og plantesygdomme tilintetgøres. Kompostmadrassen vendes et pargange for at sikre, at alle ydre lag opvarmes.

Anvendelse af kompost

Kompost anvendes, hvor muldens dyrkningsegenskaber ikke er tilfredsstillende. Lerjorder bliver lettere at arbejde med (dræningsevne og luftskifte forbedres, komprimering og tilslemning modvirkes). Sandjorders evne til at holde på næringsstoffer forbedres, behovet for vanding mindskes og endelig nedsættes risikoen for vind-og vanderosion.Kompost er et organisk jordforbedringsmiddel med en gødningseffekt. Produktet har en lille, flerårig kvælstofvirkning. Det er et alternativ til anden fosfor-og kaliumgødning og til kalkningsmidler.

Anlægsopgaver

Busketter/buskadser/buskflader
Indarbejd 5 cm kompost (5 m3 pr. 100 m2) inden plantning, eller udlæg 5 cm efter plantning. På lerjorde med dårlig struktur er indarbejdning bedst. Ved meget stort behov for jordforbedring, kan der indarbejdes op til 10 cm kompost, men det forudsætter meget god sammenblanding med ca. 15 cm jord. OBS:Plant aldrig i ublandet kompost. Der tilføres normalt ingen anden gødning. Vedrørende et nyt muld-/vækstlag, se nedenfor.

Anlæg af plæner
Udlæg 3 cm kompost (3 m3 pr. 100 m2), som indarbejdes i jorden med flere overkørsler med en fræser. Dette sikrer en jævn og tilpas fast plæneoverflade. Tilfør supplerende N-gødning to måneder efter fremspiring (f.eks. 2,5 kg svovlsur ammoniak pr. 100 m2 svarende til 0,5 kg N pr. 100 m2). NB: ingen N-gødning i vinterhalvåret.Nyt muldlag / optimalt vækstlag, se nedenfor.

Nyt muldlag
Generelt kan kompost indgå med op til 30 vol% i et færdigt muldlag, forudsat der finder en god sammenblanding sted.Udplantning af sommerblomster på friland:Udlæg 5 cm kompost (5 m3 pr. 100 m2), som indarbejdes i jorden med fræser. Tilfør supplerende N-gødning efter 1 måned (f.eks. 0,5 kg N pr.100 m2).

Plantning af større træer og buske
Jorden fra plantehullet blandes evt. med kompost (1 del kompost til 4 dele jord). OBS: Kom ikke ublandet kompost (eller spagnum) i bunden af et plantehul og intet dybere end 40 cm. Kompost anbefales normalt ikke til surbundsplanter. Efter plantning lægges et 5-10 cm lag kompost på jorden omkring planten, -efterlad lidt luft helt inde omkring stammen.

Plantekummer og store potter på friland
1 del kompost blandes med 2 dele (helst lys og grov) spagnum inden såning eller omplantning. Anvend u-gødet, ikke-kalket spagnum. OBS: Plant aldrig i ublandet kompost !! Undlad gødskning de første 3-4 uger efter omplantning, men herefter er gødskning vigtig, især med kvælstof.

Plejeopgaver

Dæk lag til forbedring af vækst og som ukrudtsdæmpende foranstaltning
Udlæg et 10 cm lag kompost (10 m3 pr. 100 m2). Undlad kompost op ad stammen. Påregn bortlugning af tilflyvende ukrudt 1 gang årligt. Rodukrudt skal altid være fjernet inden udlægning af alle typer af dæklag, inklusiv barkflis.

Gødskning
Et 1 cm tykt lag kompost (1 m3 pr. 100 m2) erstatter normalt behovet for P, K, Mg og kalk i 1 år, hvis jordbundstallene er i orden. Det er vigtigt at tilføre supplerende kvælstofgødning til hurtigvoksende eller næringskrævende planter samme og senere år.

Økologi

Man må gerne bruge haveaffaldskompost i en økologisk have. Hvis det er en have/mark, hvorfra der sælges økologiske grøntsager, skal man notere, hvorfor man har brugt komposten. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og vises ved den årlige kontrol.

Kompostering med orme

Kompostorme kan omsætte store mængder grønt affald på kort tid.
Kompostorme er små, 5-7 cm lange, tynde og rødlige regnorme. De findes, hvor der er meget organisk affald f.eks. i gamle møddinger og kom-postbunker. Deres store formeringsevne bevirker, at de kan optræde i stort tal under lune og fugtige forhold.

Hvordan starter man?

  • Inden du tømmer ormene ud i kompostbeholderen, skal du sørge for at der er lidt ”mad”, som ormene kan gemme sig i og så småt begynde at spise.
  • Fyld 15- 20 cm startkompost i beholderen: startkompost kan være vissent haveaffald (nedfaldblade), lidt køkkenaffald og evt. lidt gammel kompost.
  • Det er vigtigt at ormene ikke tildækkes med kompost, men har en mulighed for at undslippe, hvis de ikke kan lide det, du serverer for dem.
  • Fyld derefter med jævne mellemrum kompost i beholderen ca. 10 cm hver 14. dag. Det kan også være en ide at tilsætte lidt kalk en gang om året.
  • Hver 2 – 3 uge skal de øverste 10 cm af komposten løftes lidt op, så den igen bliver porøs

Varme og kulde

Sørg for at kompostbeholderen er placeret et sted med skygge og læ.
Ormene er mest aktive, når temperaturen i beholderen er mellem 15 og 25°C. Ved frostgrader eller ved temperaturer over 30-35°C dør ormene eller flygter til jorden under beholderen.

Hverken for tørt eller for vådt

Kompost skal være fugtig, men aldrig drivvåd. Der må højst komme ganske få dråber vand ud mellem fingrene, hvis du klemmer en håndfuld kompost alt hvad du kan.
Hvis komposten er for våd, så beluft den og læg evt. tørt affald i (grene, flis, strøelse mv.).
Hvis komposten er for tør, så vand den lidt og tilsæt evt. vådt affald (grøntsagsrester, græsafklip mv.).

Færdig kompost

Når komposten er færdig, vil ormene befinde sig øverst i beholderen. De vil derfor være lette at flytte tilbage, når du har tømt beholderen.