Genbrugspladser

Alle virksomheder og borgere har adgang til alle Argos genbrugspladser i Lejre, Roskilde, Køge, Stevns og Kalundborg kommuner.

Den 30. oktober 2017 skiftede Kara/Noveren navn til Argo. Argo er det selskab, der driver genbrugspladsen og behandler affald i Lejre Kommune.

Du kan aflevere alle typer affald, undtagen dagrenovation på genbrugspladserne. Virksomheder kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året. Husk at få en kvittering som dokumentation.

Klare sække

Du må kun aflevere affald i klare og gennemsigtige sække, og der er kun adgang til pladserne for køretøjer op til 3.500 kg+ evt. trailer.

Farvel til stort og småt brændbart 

I 2018 har vi sagt farvel til stort og småt brændbart på Torkilstrup Genbrugsplads. Det har vi gjort for at sikre os, at langt flere ressourcer kan blive genanvendt i stedet for at blive sendt til forbrænding. Meget af det affald der kom i containerne til stort og småt brændbart hørte nemlig til i andre containere, og derfor var det på tide at fjerne fraktionen. Læs mere på Argos hjemmeside.

Genbrugsbutik på Torkilstrup Genbrugsplads 

Genbrugsbutikken Gensalg åbnede den 17. september 2017 på Torkilstrup Genbrugsplads. Butikken er etableret ved samarbejde mellem Argo og Lejre Kommune for at give borgerne mulighed for at købe nogle af de ting, som bliver afleveret på genbrugspladsen, der faktisk er for gode til at smide væk. De fleste ting bliver rengjort og solgt videre i butikken. Til tider bliver tingene sat i stand og repareret, inden de bliver solgt.

Læs mere om Gensalg på butikkens facebookside Gensalg - Torkilstrup

Genbrugsbutikken har åbent hver torsdag kl. 10-15 og fredag, lørdag og søndag  kl. 9-17. 

Virksomheders brug af genbrugspladsen

Det koster 185 kr. ekskl. moms pr. besøg på genbrugspladsen for en virksomhed. Regningen bliver sendt, når nummerpladen på firmabilen automatisk bliver registreret på genbrugspladsen. 

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk