Film om affaldssortering

Miljøstyrelsen har lavet fire film, der viser hvordan du skal håndtere dit affald

Du skal være opmærksom på, at YouTube sætter en eller flere cookies på din computer/enhed, når du ser filmene.

Film: Tips om affald og rengøring

Skal jeg gøre mit genanvendelige affald rent, inden jeg smider det ud? Filmen her giver nogle tips, du kan bruge i din hverdag. Se film med tips om affald og rengøring på Youtube

Film: Vi blander ikke dit affald

Når du som borger har sorteret dit genanvendelige affald, bliver det ikke blandet igen – hverken af viceværten, i skraldebilen eller på modtageanlægget. Alle sørger for at holde det genanvendelig affald adskilt, så man kan bruge det som råvarer i nye produkter. Se film om at vi ikke blander dit affald                               

Film: Smid ikke øl og sodavandsdåser i restaffaldet

Metal er en vigtig genanvendelig ressource. Du skal derfor altid lægge aluminiumsdåser i din skraldespand til metal – også selv om der ikke er pant på. Er der pant på, kan du aflevere dem der, hvor du køber ind. Filmen her viser, hvad du kan gøre. Se film om at undgå af smide øl og sodavandsdåser i restaffaldet

Film: Dette skal du ikke smide i glasaffaldet

Glas er en vigtig genanvendelig ressource, men pas på med at forurene glasaffaldet, da små urenheder kan ødelægge en stor mængde glasaffald. Ildfast glas og spejle er nogle af de ting, som du ikke må blande i det genanvendelige glas. Se film om, hvad du ikke skal smide i glasaffaldet

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk