Film om affaldssortering

Miljøstyrelsen har lavet fire film, der viser hvordan du skal håndtere dit affald

Film: Tips om affald og rengøring

Skal jeg gøre mit genanvendelige affald rent, inden jeg smider det ud? Filmen her giver nogle tips, du kan bruge i din hverdag. 

Film: Vi blander ikke dit affald

Når du som borger har sorteret dit genanvendelige affald, bliver det ikke blandet igen – hverken af viceværten, i skraldebilen eller på modtageanlægget. Alle sørger for at holde det genanvendelig affald adskilt, så man kan bruge det som råvarer i nye produkter.

Film: Smid ikke øl og sodavandsdåser i restaffaldet

Metal er en vigtig genanvendelig ressource. Du skal derfor altid lægge aluminiumsdåser i din skraldespand til metal – også selv om der ikke er pant på. Er der pant på, kan du aflevere dem der, hvor du køber ind. Filmen her viser, hvad du kan gøre.

Film: Dette skal du ikke smide i glasaffaldet

Glas er en vigtig genanvendelig ressource, men pas på med at forurene glasaffaldet, da små urenheder kan ødelægge en stor mængde glasaffald. Ildfast glas og spejle er nogle af de ting, som du ikke må blande i det genanvendelige glas.