Sådan gør du

Du stiller dit storskrald ud til nærmeste kørevej for skraldebilen. I byen betyder det typisk, at du stiller affaldet ud til fortovet. På landet betyder det typisk, at du stiller affaldet op til nærmeste asfaltvej. Sørg for, at affaldet står, så skraldemanden tydeligt kan se det fra skraldebilen.

Storskrald stiller du ud senest kl. 7.00 på afhentningsdagen og tidligst dagen før. 

Det er vigtigt, at du sorterer storskraldet. Småt brændbart, stort brændbart, jern og metal og elektronikaffald indsamles af hver sin bil og skal derfor stå adskilt.

• Du må højst aflevere 15 enheder pr. indsamling.

• Mindre storskrald sorterer du efter affaldstype (brændbart for sig, metal for sig og elektronik for sig) og lægger i klare plastsække.

• Hver affaldstype skal stå klart adskilt fra andre.

• Elektronikaffald pakker du ind i gennemsigtig plast, så det ikke bliver vådt.

• Sæt en mærkat på storskraldet, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at det skal fjernes.