Fælles opsamlingssteder for storskrald

Kontakt Lejre Kommune via mail: affaldoggenbrug@lejre.dk eller på tlf.: 46 46 46 46, hvis I ønsker at få godkendt et fælles opsamlingssted til storskrald.

I skal kontakte Lejre Kommune, hvis I er flere beboere, der ønsker at stille jeres storskrald samlet på et fælles opsamlingssted. Også hvis I tidligere har fået afhentet storskrald fra et fælles opsamlingssted. Der er vedtaget en ny ordning for indsamling af storskrald fra 2020 og fælles opsamlingssteder skal godkendes og der skal være tilknyttet en kontaktperson, som kommunens medarbejdere i Affald og genbrugsafdelingen kan tale med omkring afhentning af storskraldet. Det er tilladt at sætte mere end 15 enheder på fælles opsamlingssteder for storskrald. Men affaldet skal sorteres i de samme fraktioner, som der gælder for almindelige boliger. Se under "Sådan sorterer du storskrald". Lejre Kommune kan undlade at medtage storskraldet, hvis det ikke er sorteret korrekt.