Restaffald

Din skraldespand til restaffald bliver tømt hver anden uge. I uge 26-33 bliver den tømt hver uge

Sådan sorterer du restaffald

Restaffald eller dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret fra til genbrug og kompost, og når du har afleveret farligt affald til specialbehandling. Restaffald er eksempelvis:

Ja, tak til:

  • Mælkekartoner
  • Brugte bleer
  • Havregryns- og melposer
  • Beskidte pizzabakker
  • Chipsposer
  • Vådt og snavset papir
  • Hundeposer

Nej, tak til: 

  • Døde dyr (Kadavere fra landbrug, fritidslandbrug og jagt skal du bortskaffe via firmaet Daka)

Gode råd til håndtering af restaffald

Husk at pakke asken ind

Pak madrester i plastikposer

Så undgår du, at skraldespanden bliver beskidt, og at affaldet fryser fast i skraldespanden om vinteren.

Undgå maddikker og lugt

For det første kan du kompostere så meget affald som muligt, og resten lukkes i tætte plastposer, før det smides ud.

Rengør løbende din skraldespand med vand og sæbe f.eks. ved at lægge den ned og spule den med haveslangen. Det kan forebygge lugt og maddiker. Du kan også bruge husholdningssprit eller Rodalon, der hver især er effektive bakteriedræbere. Men undlad at bruge klorin, da det er miljøskadeligt.

Det er en god idé at placere skraldespanden på et skyggefuldt og køligt sted, indtil den bliver tømt. Det er ikke godt nok med carportens skygge, den kan nemlig være meget varm.

Hvis det ikke hjælper, kan du købe sorte sække, som svarer til skraldespandens størrelse (tjek liter-størrelse). Isæt en pose efter hver tømning, første gang dog efter vask af beholder. Dermed vil der ikke være "gamle" maddiker, der overlever en tømning, og nye maddiker kan ikke nå at klækkes.

Man kan også hindre fluernes adgang til skraldespanden ved at sy en pose af fintmasket net med en elastik-kant, som trækkes over skraldespandens top, således at det slutter tæt hele vejen rundt. Sørg for at der ikke allerede ER fluer (eller maddikker) i beholderen, når nettet placeres!

Med hensyn til lugt er det desværre ikke muligt at få tætsluttende låg til skraldespanden, da plast udvider sig forskelligt afhængig af plastens form ved varme og omvendt ved kulde

Telefon: 46 46 46 46

E-mail:affaldoggenbrug@lejre.dk

Hvad sker der med restaffaldet?

Alt restaffaldet afbrændes på Roskilde Kraftvarmeværk. Varmen fra ovnene udnyttes til produktion af el og fjernvarme.

Læs mere om Roskilde Kraftvarmeværk

Hvornår får jeg hentet restaffald?

I selvbetjeningen kan du slå op, hvornår vi henter affald hos dig og tilmelde dig vores huske-på-service. Her har du også mulighed for at printe din egen affaldskalender.
Du skal blot indtaste din adresse og kontaktoplysninger. Derefter kan du se, hvilke ordninger du er tilmeldt, og hvornår du får hentet. 

Se hvornår du får hentet affald

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig

Du kan også finde ud af, hvornår vi henter hos dig ved at downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.

Jeg har ikke fået hentet restaffald

Hvis dit affald ikke bliver hentet, kan du give besked direkte til skraldemanden ved hjælp af Selvbetjening. Efter indtastning af adresse og kontaktoplysninger vælger du den type affald, som du ikke har fået afhentet. Her kan du også skrive en bemærkning.

Anmeld ikke hentet affald

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplsyninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Du kan også kontakte skraldemanden pr. telefon eller e-mail. Du finder informationer i kontaktboksen.

Ødelagt beholder

Hvis din beholder til affald er ødelagt, skal du anmelde det i Selvbetjening. ​

Når du har tastet adresse og kontaktoplysninger, vælger du den beholder, der er ødelagt. Herefter sætter du flueben i Beholder ødelagt.

Du vil modtage en anden beholder i løbet af ca. en uge.

Anmeld ødelagt beholder

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Her må beholderne stå

Skraldemanden tømmer mange skraldespande i løbet af en dag. Derfor er det vigtigt, at han kan køre skraldespandene ud til skraldebilen uden forhindringer og uden, at han skal løfte eller skubbe skraldespandene. 

Ud til vejen

Har du ikke mulighed for at stille dine skraldespande, så du lever op til kravene, skal du stille dem ud til vejen inden kl. 5.00, den dag vi tømmer dem.

Priser for at få hentet restaffald

I forbindelse med Lejre Kommunes nye affaldsordninger har vi ændret på opbygningen af gebyret for renovation, så regningerne ser lidt anderledes ud.
Det betyder blandt andet, at du ikke længere skal betale et separat gebyr for papiraffald. I stedet indgår indsamlingen af papir under genbrugsgebyret som et fast gebyr.

Alle husstande skal betale det faste gebyr og det variable gebyr.

Det faste gebyrer
Alle husstande skal betale det faste gebyr, som indeholder:
• Grundgebyr: kommunens administration og selvbetjeningsløsninger
• Genbrugsgebyr: indsamling af papir, plast, metal, batterier, småt elektronik og glas fra kuberne
• Genbrugspladsgebyr: adgang til genbrugspladser, farligt affald og indsamling af storskrald og haveaffald

Det variable gebyr
Gebyret afhænger af beholderstørrelsen til restaffald og madaffald.

Herunder kan du se gebyrerne for 2017 og 2018.
Renovationsgebyrer 2017 
Renovationsgebyrer 2018 

Information til ejendomsmæglere
Lejre Kommune har desværre ikke mulighed for at hjælpe med oplysninger omkring betaling af renovation ved salg af ejendomme i fri handel.
Vi skal derfor henvise til at indhente oplysningerne gennem sælger af ejendommen eller ved køb af en ejendomsdatarapport.

Vi sender årsopgørelse og opkrævning for 1. rate renovation ud i februar måned, enten i e-Boks eller med almindelig post med betalingsfrist i marts.
2. rate renovation udsendes i august måned med betalingsfrist i september.
Hvis sælger er tilmeldt Betalingsservice, vil betalingen fremgå af PBS-oversigten for marts og september.

Oplysninger om eventuelle restancer vil også fremgå af ejendomsdatarapporten for den enkelte ejendom.