Restaffald

Din skraldespand til restaffald bliver tømt hver anden uge. I uge 26-33 bliver den tømt hver uge

Sådan sorterer du restaffald

Restaffald eller dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret fra til genbrug og kompost, og når du har afleveret farligt affald til specialbehandling. Restaffald er eksempelvis:

Ja, tak til:

  • Mælkekartoner
  • Brugte bleer
  • Havregryns- og melposer
  • Beskidte pizzabakker
  • Chipsposer
  • Vådt og snavset papir
  • Hundeposer

Nej, tak til: 

  • Døde dyr (Kadavere fra landbrug, fritidslandbrug og jagt skal du bortskaffe via firmaet Daka)

Gode råd til håndtering af restaffald

Husk at pakke asken ind

Læg affaldet i plastikposer

Så undgår du, at skraldespanden bliver beskidt, og at affaldet fryser fast i skraldespanden om vinteren.

Telefon: 46 46 46 46

E-mail:affaldoggenbrug@lejre.dk

Hvad sker der med restaffaldet?

Alt restaffaldet afbrændes på Roskilde Kraftvarmeværk. Varmen fra ovnene udnyttes til produktion af el og fjernvarme.

Læs mere om Roskilde Kraftvarmeværk

Hvornår får jeg hentet restaffald?

I selvbetjeningen kan du slå op, hvornår vi henter affald hos dig og tilmelde dig vores huske-på-service. Her har du også mulighed for at printe din egen affaldskalender.
Du skal blot indtaste din adresse og kontaktoplysninger. Derefter kan du se, hvilke ordninger du er tilmeldt, og hvornår du får hentet. 

Se hvornår du får hentet affald

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig

Du kan også finde ud af, hvornår vi henter hos dig ved at downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.

Jeg har ikke fået hentet restaffald

Hvis dit affald ikke bliver hentet, kan du give besked direkte til skraldemanden ved hjælp af Selvbetjening. Efter indtastning af adresse og kontaktoplysninger vælger du den type affald, som du ikke har fået afhentet. Her kan du også skrive en bemærkning.

Anmeld ikke hentet affald

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplysninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Du kan også kontakte skraldemanden pr. telefon eller e-mail. Du finder informationer i kontaktboksen.

Ødelagt beholder

Hvis din beholder til affald er ødelagt, skal du anmelde det i Selvbetjening. ​

Når du har tastet adresse og kontaktoplysninger, vælger du den beholder, der er ødelagt. Herefter sætter du flueben i Beholder ødelagt.

Du vil modtage en anden beholder i løbet af ca. en uge.

Anmeld ødelagt beholder

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Her må beholderne stå

Skraldemanden tømmer mange skraldespande i løbet af en dag. Derfor er det vigtigt, at han kan køre skraldespandene ud til skraldebilen uden forhindringer og uden, at han skal løfte eller skubbe skraldespandene. 

Ud til vejen

Har du ikke mulighed for at stille dine skraldespande, så du lever op til kravene, skal du stille dem ud til vejen inden kl. 5.00, den dag vi tømmer dem.

Priser for at få hentet restaffald

Alle husstande skal betale et fast og variabelt gebyr.

Det faste gebyr
Alle husstande skal betale det faste gebyr, som dækker udgifter til:
• Grundgebyr: kommunens administration og selvbetjeningsløsninger
• Genbrugsgebyr: indsamling af papir, plast, metal, batterier, småt elektronik og glas fra kuberne
• Genbrugspladsgebyr: adgang til genbrugspladser, farligt affald og indsamling af storskrald og haveaffald

Det variable gebyr
Gebyret afhænger af beholderstørrelsen til restaffald og madaffald.

Det er ikke muligt at fravælge nogle af ordningerne.

Du kan se gebyrerne for 2020 - og de foregående år i den grønne boks til højre her på siden.

Information til ejendomsmæglere
Lejre Kommune laver ikke refusionsopgørelse for renovation. Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med oplysninger omkring betaling af renovation ved salg af ejendomme. 
Vi skal derfor henvise til at indhente oplysningerne gennem sælger af ejendommen eller ved køb af en ejendomsdatarapport.

Vi sender årsopgørelse og opkrævning for 1. rate renovation ud i februar måned, enten i e-Boks eller med almindelig post med betalingsfrist i marts.
2. rate renovation udsendes i august måned med betalingsfrist i september.
Hvis sælger er tilmeldt Betalingsservice, vil betalingen fremgå af PBS-oversigten for marts og september.

Oplysninger om eventuelle restancer vil også fremgå af ejendomsdatarapporten for den enkelte ejendom.