Hvor rent skal det være?

Metalaffaldet skal være tømt for madrester. Giv det sorterede metal et hurtigt skyl under den kolde hane, inden du lægger det i din affaldsbeholder. Hvis du bruger varmt vand og sæbe til rengøringen, så går miljøgevinsten ved genanvendelse tabt. Billedet er et eksempel på en rengjort foliebakke.

 Se også Miljøstyrelsens film, og få nogle generelle tips til rengøring af affald