Metal

Din skraldespand til metal bliver tømt hver fjerde uge

Sådan sorterer du metal

Metalaffaldet skal puttes løst ned din beholder til metal. Du må altså ikke putte dit metalaffald i en plastikpose og derefter komme det ned i beholderen. For at holde din affaldsbeholder ren, kan du stedet skylle dåser og lignende under den kolde hane. 

Ja, tak til:

Dåser
Øl- og sodavandsdåser
Foliebakker
Stanniol
Fyrfadslysholdere og kapsler
Gryder og pander
Bestik
Køkkenknive
Sakse
Defekt værktøj eksempelvis hammer, sav, skruetrækker eller knibtang
Skruer og søm
Metallåg fra glas
Metalklips til eksempelvis lukning af brødposen


Nej, tak til:

Spraydåser, deodorantspray og hårlak (farligt affald, som skal på genbrugspladsen)
Trykflasker (farligt affald, som skal på genbrugspladsen)
Batterier (kan afleveres i klar plastpose på låget af papirbeholderen eller på genbrugspladsen
Glødepærer og sparepærer (skal på genbrugspladsen)
Stort metal (skal på genbrugspladsen)
Småt elektronik (kan afleveres i klar plastpose på låget af papirbeholderen)
Stort elektronik (skal på genbrugspladsen)
Metalpersienner (skal på genbrugspladsen)
Chips- og kaffeposer (skal i restaffald)

Hvor rent skal det være?

Metalaffaldet skal være tømt for madrester. Giv det sorterede metal et hurtigt skyl under den kolde hane, inden du lægger det i din affaldsbeholder. Hvis du bruger varmt vand og sæbe til rengøringen, så går miljøgevinsten ved genanvendelse tabt. Billedet er et eksempel på en rengjort foliebakke.

 Se også Miljøstyrelsens film, og få nogle generelle tips til rengøring af affald

Hvad sker der med metalaffaldet?

Når metal er indsamlet transporteres det til ARGOs genbrugsterminal i Gadstrup. Når der er samlet tilstrækkelige mængder, sælges metallet til genvindingsindusttrien.

Metalaffaldet bliver smeltet som til eksempelvis nye dåser, cykelstel, sølvpapir eller hjulene til en bil. To konservesdåser af metal kan smeltes om til en helt ny ringeklokke.  Ved at genbruge tomme dåser kan man spare meget energi. Det kræver nemlig 16 gange så meget energi at lave en dåse ud af nyt aluminium, end hvis man bruger aluminium fra brugte dåser.

Metal skal puttes løst ned i beholderen

Du må ikke komme dit metalaffald i en plastikpose og derefter putte det i din beholder til metal. Du kan undgå en del lugtgener ved at skylle metalaffaldet med koldt vand inden du smider det ud.

Hvornår får jeg hentet metal?

Se hvornår du får hentet affald

  • Skriv lidt af din adresse - og vælg herefter din adresse i rullemenuen.

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig

Du kan også finde ud af, hvornår vi henter hos dig ved at downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.

Jeg har ikke fået hentet metal

Jeg har ikke fået tømt

  • Tast lidt af din adresse ind, så kan du vælge den rigtige adresse i rullemenuen - og tryk næste
  • Vælg den type beholder eller type affald som du ikke har fået hentet - og tryk næste
  • Sæt kryds i de rigtige bokse. Her kan du også skrive en bemærkning eller vedhæfte et billede - og tryk næste
  • Tast dine kontaktoplysninger ind.

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere eller typer affald frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem. Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplysninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk