Hvad er madposerne lavet af?

Poserne er lavet af majsstivelse, PLA og PBAT.

PLA er plastik, der ikke er lavet på olie, men på biomasse fra fornybare ressourcer, som f.eks. kassava-rødder, majs eller sukkerrør. PBAT er plastik, der er lavet på en blanding af olie og biomasse fra fornybare ressourcer. Ved at benytte biomasse fra fornybare ressourcer spares olien i undergrunden.

Poserne er 100 % bionedbrydelige og komposterbare. Det betyder, at de poserester, der er tilbage efter bioforgasningen opløser sig indenfor kort tid. Det har betydning for de landmænd, der modtager det afgassede madaffald som gødning til deres marker.

På det anlæg, som madaffaldet behandles på er der dog ikke mange poser, der slipper igennem bioforgasningen. De sprættes op inden bioforgasningen og sorteres fra til forbrænding. Det skyldes bl.a., at Lejre Kommunes madaffald bioforgasses sammen med madaffald fra mange andre kommuner, herunder kommuner, der indsamler deres madaffald i plastikposer, der ikke er bionedbrydelige.

Behandling af madaffald er et område, hvor udviklingen går hurtigt med ny viden og teknologi. Vi holder os derfor løbende opdateret, så vi er sikre på, at de poser vi vælger både gavner miljøet og borgerne i Lejre Kommune.