Madaffald

Din skraldespand til madaffald bliver tømt hver anden uge. I uge 26-33 bliver den tømt hver uge

Sådan sorterer du madaffald

Du skal komme dit madaffald i de bionedbrydelige poser, som du har fået udleveret. Når madaffaldet ligger i de grønne poser kan skraldemanden se forskel på madaffaldet og restaffaldet og sikre sig, at affaldet er sorteret.

Ja, tak: 

Alle madrester – fra tilberedt og ikke-tilberedt mad
Frugt- og grøntsagsrester
Kød, knogler og ben
Fisk og skaldyr
Skaller fra æg og nødder
Brugt køkkenrulle
Kaffefiltre og teposer
Pasta, nudler og ris
Kage- og brødrester
Ost og mælkeprodukter
Visne blomsterbuketter
Afskårne blomster
Sovs og fedt


Nej, tak:

Blade, grene og jord (skal på genbrugspladsen)
Nedfaldsfrugt (skal på genbrugspladsen)
Blomsterløg og potteplanter (skal på genbrugspladsen)
Brugte bleer og hygiejnebind (skal i restaffald)
Kattegrus, støvsugerposer og aske (skal i restaffald)
Emballage fra madvarer (skal i plast, metal, glas, papir eller restaffald afhængig af type)
Tændstikker (skal i restaffald)
Strøelse fra kaniner og marsvin (skal i restaffald)
Hundeposer (skal i restaffald)
Døde dyr (kadavere fra landbrug, fritidslandbrug og jagt skal du bortskaffe via firmaet Daka) 
Bionedbrydeligt pap

 

Hvad sker der med madaffaldet?

Sorteret madaffald bliver til biogas, som kan bruges til at skabe ny grøn energi og som drivmiddel til busser og lastbiler. Restproduktet indeholder værdifulde ressourcer, som fosfor og kvælstof, der kan bruges som gødning på markerne. At aflevere dit madaffald til biogas giver derfor bedre mulighed for at udnytte affaldets ressourcer, end når du selv komposterer. Du er dog fortsat velkommen til at kompostere dit madaffald og bruge mulden i din have.

Fra madaffald til biogas og biomasse
Lejre Kommunes madaffald håndteres af affaldsselskabet ARGO.

Når skraldebilerne med restaffald i det ene rum og madaffald kører til ARGOs energitårn i Roskilde, læses restaffaldet af til forbrænding i Energitårnet. Madaffaldet læses af i en opbevaringssilo samme sted.

Fra Energitårnet Argo sendes madaffaldet til forsorteringsanlægget i Holsted af Gemidan A/S. Forsorteringsanlægget er et såkaldt pulperanlæg, hvor madaffaldet blandes med vand og røres sammen til en grød. Se en film om anlægget her.

Derefter køres madaffaldet med store tankvogne til et nærliggende biogasanlæg ved Rødding (Linkogas). Her behandles madaffaldet sammen med gylle. Madaffaldet bioforgasses, og biogassen bliver renset og opgraderet til en kvalitet, som kan bruges til transport og distribueres over naturgasnettet.

Efter afgasning bliver den afgassede biomasse (madaffald, gylle m.v.) leveret til landmænd i lokalområdet, hvor det bruges som gødning på markerne.

Hvorfor køres madaffaldet til Jylland?
Da der skulle vælges samarbejdspartner til behandling af madaffaldet, blev der stillet krav om en gasproduktion på mindst 55 m3 metan pr. tons madaffald. Det lever anlæggene i Holsted og Rødding op til.

Desuden er det vigtigt at pointere, at den nuværende ordning er en overgangsordning, og at ARGO sammen med Lejre Kommune og andre kommuner arbejder på at få etableret aftaler om en mere langsigtet og grønnere løsning, som skal træde i kraft i løbet af et par år. Her vil der blive fastsat en grænse for, hvor stor en energimængde der må bruges til transport af madaffald sammenholdt med gasudbyttet.

 

Undgå maddiker og lugt

Undgå at din skraldespand lugter

 • Rengør løbende din skraldespand med vand og sæbe f.eks. ved at lægge den ned og spule den med haveslangen.
 • Placer skraldespanden på et skyggefuldt og køligt sted, indtil den bliver tømt. Det er ikke godt nok med carportens skygge, den kan nemlig være meget varm.
 • Med hensyn til lugt er det desværre ikke muligt at få tætsluttende låg til skraldespanden, da plast udvider sig forskelligt afhængig af plastens form ved varme og omvendt ved kulde

Forebyg den dårlige lugt allerede i hjemmet

 • Dryp madaffaldet godt af, inden du smider det ud, da væsken herfra både lugter og tiltrækker fluer.
 • Sørg for, at din biopose er helt tæt, før du lægger den i din affaldsbeholder. Du kan eventuelt bruge to poser. 
 • Luk affaldsposen med dobbelt knude og undgå at overfylde posen. Smid hellere flere mindre fyldte poser ud end færre fyldte.
 • Du kan hindre fluernes adgang til skraldespanden ved at sy en pose af fintmasket net med en elastik-kant, som trækkes over skraldespandens top, således at det slutter tæt hele vejen rundt. Sørg for at der ikke allerede ER fluer (eller maddikker) i beholderen, når nettet placeres! Nettet skal naturligvis fjernes inden skraldespanden skal tømmes.

Hvis der er maddiker i skraldespanden

 • Når affaldsbeholderen er tømt, bør du vaske den grundigt. Du kan hælde et par liter kogende vand ned langs siderne for at fjerne fluelarver og fastgroet materiale, og luk låget til. Hæld vandet ud, når det er kølet af og gentag evt. et par gange måske med lidt sæbe i.
 • Du kan også bruge husholdningssprit eller Rodalon, der hver især er effektive bakteriedræbere. Men undlad at bruge klorin, da det er miljøskadeligt.

 

 

Hvad er madposerne lavet af?

Poserne er lavet af majsstivelse, PLA og PBAT.

PLA er plastik, der ikke er lavet på olie, men på biomasse fra fornybare ressourcer, som f.eks. kassava-rødder, majs eller sukkerrør. PBAT er plastik, der er lavet på en blanding af olie og biomasse fra fornybare ressourcer. Ved at benytte biomasse fra fornybare ressourcer spares olien i undergrunden.

Poserne er 100 % bionedbrydelige og komposterbare. Det betyder, at de poserester, der er tilbage efter bioforgasningen opløser sig indenfor kort tid. Det har betydning for de landmænd, der modtager det afgassede madaffald som gødning til deres marker.

På det anlæg, som madaffaldet behandles på er der dog ikke mange poser, der slipper igennem bioforgasningen. De sprættes op inden bioforgasningen og sorteres fra til forbrænding. Det skyldes bl.a., at Lejre Kommunes madaffald bioforgasses sammen med madaffald fra mange andre kommuner, herunder kommuner, der indsamler deres madaffald i plastikposer, der ikke er bionedbrydelige.

Behandling af madaffald er et område, hvor udviklingen går hurtigt med ny viden og teknologi. Vi holder os derfor løbende opdateret, så vi er sikre på, at de poser vi vælger både gavner miljøet og borgerne i Lejre Kommune. 

 

Jeg har brug for flere poser til madaffald

Med de nye skraldespande har du fået udleveret 200 bionedbrydelige poser til dit madaffald. Du vil fremover modtage 200 nye poser hvert år.

Hvis du har brug for flere poser, kan du bestille dem her. Så sender vi 100 ekstra poser til din adresse. Bemærk, at poserne ikke må bruges til andet end madaffald. Du kan maksimalt bestille to ekstra leveringer af madposer på et år.

Boligforeninger har mulighed for at bestille en kasse med poser. Er du affaldsansvarlig som f.eks. vicevært, ejer, formand for ejerforeningen eller lignende, så skriv en mail til affaldoggenbrug@lejre.dk, så kan vi bestille en kasse med madaffaldsposer til dig.

De poser, du fik udleveret sammen med de nye skraldespande rummer 10 liter. Fremover kommer poserne til at rumme 15 liter. 

Må jeg bruge mine egne poser til madaffald?

Nej, du skal bruge de poser, du får udleveret. Så er skraldemanden sikker på, at det affald, der ligger i rummet til madaffald er madaffald.

Poserne til madaffald er ikke store nok

De poser du fik udleveret sammen med dine nye skraldespande rummer 10 liter. Fremover bliver poserne en smule større og kommer til at rumme 15 liter, så det bliver lidt nemmere at slå knude på posen.

Hvis du har en skraldespande uden skillerum er det muligt at få ekstra store poser til madaffaldet. Skriv en mail til affaldoggenbrug@lejre.dk med dit ønske, og vi vil vende tilbage med hvilke muligheder, der er.

Hvis du har todelte skraldespande, kan du ikke få de samme store poser til madaffald, da vi skal være sikre på, at poserne ikke kiler sig fast i det lille rum til madaffald.

Køkkenkurv

For at gøre det nemt at sortere har alle husstande fået en spand, som kan bruges til at indsamle alt madaffald i køkkenet. Køkkenkurven er 23 cm høj, 25 cm bred og 23 cm dyb og rummer syv liter madaffald. Derudover får alle husstande hvert år udleveret 200 poser til madaffaldet, der er bionedbrydelige. 

Hvis du ikke vil have den udleverede køkkenkurv,  kan du aflevere den på genbrugspladsen i Torkilstrup. Henvend dig til pladsfolkene på genbrugspladsen, så tager de imod den og sørger for at den bliver genbrugt bedst muligt. 

 

Hvorfor skal jeg sortere madaffald, når jeg selv komposterer?

Der er meget madaffald, som ikke egner sig til at komme i kompostbeholderen i haven af hensyn til skadedyr. Det er eksempelvis kød- og fiskerester, ris, pasta og brød. Disse typer af affald skal du i stedet putte i din beholder til madaffald. 

Madaffald, der kommer i madaffaldsskraldespanden, bliver til biogas (energi, lys, strøm) og gødning til markerne. Her bliver energien i affaldet udnyttet bedre, end hvis du selv komposterer dit madaffald og bruger det som gødning i din have. 

Hvis du har en kompostbeholder som du ikke længere har brug for, kan du aflevere den på genbrugspladsen. Du må også gerne beholde den. 

Hvornår får jeg hentet madaffald?

Se hvornår du får hentet affald

 • Skriv lidt af din adresse - og vælg herefter din adresse i rullemenuen.

Hvis der ikke kommer skraldespande frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få skraldespandene frem.
Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig

Du kan også finde ud af, hvornår vi henter hos dig ved at downloade appen Affaldsportal til din smartphone og slå op der. Affaldsportalen henter du der, hvor du normalt henter dine apps.

Jeg har ikke fået hentet madaffald

Jeg har ikke fået tømt

 • Tast lidt af din adresse ind, så kan du vælge den rigtige adresse i rullemenuen - og tryk næste
 • Vælg den type beholder, som du ikke har fået hentet - og tryk næste
 • Sæt kryds i de rigtige bokse. Her kan du også skrive en bemærkning eller vedhæfte et billede - og tryk næste
 • Tast dine kontaktoplysninger ind.

Hvis der ikke kommer nogle affaldsbeholdere frem, når du indtaster din adresse, betyder det, at du skal bruge en anden adresse for at få beholderne frem. Det sker, fordi du enten er lejer af din bolig, eller fordi din boligforening har en fælles løsning. Send os en mail med dine oplysninger på affaldoggenbrug@lejre.dk, så finder vi adressen til dig.

Du kan også kontakte skraldemanden pr. telefon eller e-mail. Du finder informationer i kontaktboksen.

Undgå at madposerne sætter sig fast

Madposerne er fremstillet af materiale, der nedbrydes organisk. Derfor kan det nogle gange ske, at de fyldte bioposer i bunden af din beholder går lidt i opløsning og sætter sig fast. Især i vintermånederne, når det fryser, kan madposerne sætte sig fast. De kommer derfor ikke med ud, når beholderen bliver tømt ned i skraldebilen.

Undgå, at madposerne sidder fast i beholderen

 1. Smid et par aviser i bunden af din beholder. Så opsuger de det meste af det kondensvand, der samler sig nederst i beholderen.
 2. Sørg for, at posen er lukket med en tæt knude. Brug fx den knude, du binder på en ballon. Så lækker posen ikke. Brug også gerne en ekstra pose.
 3. Vask og tør din beholder, efter den er blevet tømt. Så mindsker du posernes mulighed for at fryse fast i gamle rester.