Fælles opsamlingssteder til haveaffald

Kontakt Lejre Kommune via mail: affaldoggenbrug@lejre.dk eller på tlf.: 46 46 46 46, hvis I ønsker at få godkendt et fælles opsamlingssted til haveaffald

I skal kontakte Lejre Kommune, hvis I er flere beboere, der ønsker at stille jeres haveaffald samlet på et fælles opsamlingssted. Også hvis I tidligere har fået afhentet haveaffald fra et fælles opsamlingssted. Der er vedtaget en ny ordning for indsamling af haveaffald fra 2020 og fælles opsamlingssteder skal godkendes og der skal være tilknyttet en kontaktperson, som kommunens medarbejdere i Affald og genbrugsafdelingen kan tale med omkring afhentning af storskraldet. Det er tilladt at sætte mere end 15 enheder på fælles opsamlingssteder for haveaffald. Derudover gælder de samme regler. Se under "Sådan sorterer du haveaffald". Lejre Kommune kan undlade at medtage haveaffaldet, hvis det ikke er sorteret korrekt.